Regler och villkor City Run

Tillbaka 2022

Tävlingsregler & Allmänna Villkor City Run ( tillbaka 2022)

 KANSLI

Adress. Nordic Sport & Event AB, Broväg 10, 621 40 Visby

Telefontider: Måndag – Torsdag 08:15-12:00

E- post: info@nordicsportevent.se

Hemsida: www.nordicsportevent.se

ARRANGÖRER
Linköpings Löparklubb i samarbete med – Nordic Sport & Event AB 556761-0489 (Nedan kallat NSE)

TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare: Håkan Löfgren
Start & målchef: Håkan Löfgren
Banchef: Ulf Håkansson

TÄVLINGENS ART
City Run är ett löplopp för ungdomar, motionärer och elit som genomförs för 3:e året (nytt datum kommer inom kort) augusti 2022 i samband med stadsfesten i stan. Välj att springa individuellt en halvmarathon, 10 km eller 5 km. Ungdomsklassen springer även de 5 km på samma bana. Succén åter för 5 km hinderbana för barn och ungdomar 12-16 år.
Tävlingen är sanktionerad via Svenska Friidrottsförbundet.

BANAN
Banan har start och mål centralt vid Domkyrkoparken och kommer att gå i city för att få känna på stadens puls under stadsfesten. 5 km hinderbana, 5 km och 5 km ungdom: Banan springs två varv á 2,5 km.

ANMÄLNINGSAVGIFT/KLASSINDELNING 
Betalas i samband med anmälan på hemsidan www.nordicsportevent.se. Ett bekräftande mail skickas när betalningen gjorts. Löpare ska fylla minst 10 år under innevarande år för att delta i ungdomsklassen 5 km, 17 år för halvmarathon och för resterande klasser.

Herr/Dam klass – Halvmaraton
495 SEK
Herr/Dam klass -10 km
395 SEK
Herr/Dam – 5 km
295 SEK
Ungdomsklass (10-14 år) – 5 km
100 SEK
Ungdomsklass (10-16 år) -5 km
100 SEK
Hinderbana barn och ungdom (12-16 år) -5 km
100 SEK
Priserna är inklusive 6 % moms då det är en idrottstävling.

STARTBEKRÄFTELSE
Var noga med ett ange korrekte e-postadress vid anmälan. Eftersom startbekräftelse, PM och all nödvändig information kommer att skickas ut via e-post. All information finns på hemsidan så inget PM kommer att skickas ut via vanlig post. Startnummer finns i startlistan på hemsidan efter att anmälan stängs (nytt datum kommer inom kort) kl. 24.00. (Om du motsätter dig att få ditt namn publicerat på Internet i start och resultatlistor måste besked om detta skriftligen lämnas till kansliet, se under rubriken kansli).

STARTLISTOR
Aktuell startlista publiceras och uppdateras efterhand på www.nordicsportevent.se

ANMÄLNINGSTIDENS UTGÅNG
Anmälningstiden går ut (nytt datum kommer inom kort) kl 24:00. Vid mån av plats kan man efteranmäla sig på tävlingsdagen fram till 1 timme innan start med tillägg på 100 kr.

DIREKTANMÄLAN
Möjlighet till direktanmälan finns i mån av plats under tävlingsdagen (nytt datum kommer inom kort) augusti från kl. 09:00 – 11:00, med tillägg om 100 kr.

INCHECKNING, preliminära
Lördag (nytt datum kommer inom kort) från kl. 09:00 – 11:00 vid domkyrkan.

STARTTIDER OCH ORDNINGSFÖLJD, preliminära
Kl. 11:35 – Uppvärmning vid Domkyrkoparken
Kl. 12:00 – 10 km och Halvmarathon
Kl. 12:05 – 5 km och Ungdom
Kl. 12.10 – 5 km Ungdom hinderbana

TIDTAGNING
Tidtagning sker med hjälp av EST:s teknik. För att mäta tiden får varje löpare ett chip ( se instruktioner för hur chipet ska fästas ). För deltagare i hinderbanan gäller 1 chip per lag. Viktigt att samtliga springer i mål samtidigt.

SERVICE FÖR TÄVLANDE
Mer specificerad info kommer i PM.et som skickas ut via e-post ca 1 vecka innan tävlingen.
● Duschar, toaletter och ombytesmöjligheter finns till förfogande för de tävlande hos ACTICs tre anläggningar i stan.
● Vätskekontroller finns längs med banan.
● Vid målgång finns förfriskningar att tillgå för de tävlande.

SJUKVÅRD
Sjukvårdspersonal finns på tävlingsplatsen under tävlingsdagen.

MILJÖ
Utställda miljöplatser finns på platsen och ska användas.

RESULTATLISTANS OFFENTLIGGÖRANDE
Resultatlista anslås på tävlingsplatsen efter det att respittiden gått ut för respektive klass, samt på hemsidan. Protesttiden är 30 minuter efter det att resultatlistan anslagits. Det är varje deltagares ansvar att bevaka sitt resultat enligt ovanstående. Resultatlistan anslås även vid prisutdelning.

PRISUTDELNING
Samtliga deltagare får minnesmedalj efter målgång. Prisutdelning sker i Linköpings Löparklubb och Nordic Sport & Events regi ca. kl. 14:00 på stora scenen i Domkyrkoparken. Linköpings Löparklubb har prisutdelning på stora scen för pristagare i Distrikts Mästerskapet.

PRISBEDÖMNING
Den/ de deltagare i respektive klass som inom ramen för stipulerad tid, först passerar mållinjen är segrare i klassen. Samtliga löpare erhåller minnesmedalj. Prispengar utdelas till 1:an, 2:an och 3:an i halvmarathon klass för både dam och herr.

PRISPENGAR
Dam och herr halvmarathonklasserna
1:an – 5 000 SEK
2:an – 1 000 SEK
3:an – 500 SEK
Eventuell vinstskatt står pristagaren för.

ALL INFORMATION FINNS PÅ HEMSIDAN
● I samband med anmälan betalas anmälningsavgiften, som endast kan göras via hemsidan.
● Efter att anmälan gjorts finns ditt namn med i den aktuella startlistan som publiceras på hemsidan.
● Ett PM skickas ut till din e-postadress ca. en vecka innan tävlingen, som beskriver vart du hittar ditt startnummer och vart du hämtar ut ditt startkuvert.
● Deltagare kan följas live på hemsidan så att alla kan ha koll på hur löparna ligger till.
● Resultatlista finns direkt på hemsidan efter loppet.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TÄVLINGAR /EVENEMANG ARRANGERADE AV NORDIC SPORT & EVENT ( NSE ) ELLER UTSEDD ARRANGÖR AV NORDIC SPORT & EVENT.
1.
ALLMÄNT
Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för tävlingar/ evenemang arrangerade av NSE eller utsedd arrangör av NSE. Med benämningarna ”NSE,”  menas Nordic Sport & Event AB, org. 556761-0489. Genomfört köp av plats till någon av våra tävlingar/ evenemang innebär att du godkänner våra vid var tid gällande Allmänna Villkor. För att delta i vissa av våra tävlingar/ evenemang måste du ha uppnått en viss ålder. Om du gör en anmälan till ett lopp för en annan person än dig själv är du ansvarig för att denna person har tagit del av och följer våra villkor. Observera att för vissa av våra tävlingar/ evenemang finns det en tidsbegränsning för genomförandet och du är medveten om och accepterar att vi därför kan komma att avsluta ett lopp innan du har gått i mål.

2. ÅTERBETALNING OCH ÅNGERRÄTT
Ett köp av en plats till våra tävlingar/ evenemang kan ångras upp till 24 timmar efter genomfört köp. Därefter ses anmälan som definitiv och du har inte rätt att kräva återbetalning av avgiften. Köp av startplats i idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

3. ÅTERBUD
Vid återbud vid deltagande i någon av våra tävlingar/ evenemang maila oss på info@nordicsportevent.se

4. BYTE AV DELTAGARNAMN
Anmälan till våra tävlingar/ evenemang är personlig och du får inte låta någon annan deltaga i ditt namn eller överlåta anmälan till någon annan

5. PERSONUPPGIFTER
Genom godkännande av dessa Allmänna Villkor godkänner du att ditt namn samt födelseår offentliggörs i våra start- och resultatlistor. Du som av personliga skäl inte vill att ditt namn ska synas i start eller resultatlistor kan meddela detta till oss på e-mail: info@nordicsportevent.se. Meddela vilket eller vilka lopp det avser.

Nordic Sport & Event följer Datainspektionens regler när det gäller hantering av personuppgifter. Genom din anmälan godtar du att ditt namn registreras och offentliggörs i start- och resultatlistor, bland annat på vår hemsida.

Nordic Sport & Event behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina förfrågningar, samt för att skapa en anmälningsprofil. Personuppgifterna och anmälningsprofilen används för att registrera dig till lopp och matcha dig med en eventuell tidigare anmälan, för att på så sätt koppla din tidigare statistik till dig. Personuppgifterna och anmälningsprofilen används också för att kunna kontakta dig, samt för att kommunicera information och erbjudanden.

För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om vad du är intresserad av, använder vi de uppgifter du tillhandahåller. Du kan när som helst välja att inte längre ta emot mer information från Nordic Sport & Event genom att kontakta oss via e-post info@nordicsportevent.se

För att kunna erbjuda information som vi tror är intressant för dig, har Nordic Sport & Event samarbetspartners i vissa fall möjlighet att marknadsföra sig genom vårt adressregister via Nordic Sport & Event. Nordic Sport & Event delar inte dina personuppgifter med sina partners eller sponsorer.

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, att få dem rättade eller om du önskar, få dem raderade. Väljer du att radera alla dina uppgifter, så raderas all tidigare statistik och historik. Du har också rätt att få en kopia av dina uppgifter.

6. MARKNADSFÖRING
Vi kommer att ha fotografer och filmteam på plats vid genomförandet av våra tävlingar/ evenemang. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att bilder och filmer från våra tävlingar/ evenemang kan komma att användas på hemsidor, i annonser och trycksaker för Nordic Sport & Events tävlingar/ evenemang, utan att du ställer krav om särskild ersättning. Vill du inte synas på bild kan du meddela oss på info@nordicsportevent.se. Ange ditt namn, startnummer och vilket lopp det avser.

Alla rättigheter till kommersiell försäljning av videofilmer/foton från tävlingen, förbehålls Nordic Sport & Event AB. Den som vill köpa sig film och- eller fotorättigheter ombeds att kontakta Nordic Sport & Event’s kansli info@nordicsportevent.se för tillstånd och avtal i god tid före tävlingen. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll. All övrig försäljning inom tävlingsområdet är förbjuden utan arrangörens tillstånd. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll.

7. BETALNING
Vi erbjuder betalning med betal & kreditkort eller med swish. Ansvarig för betalningssystemet är est mika:timing AB orgnr. 556496-3350. För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver EST dina person-, kontakt- och orderuppgifter. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag. Vi är mycket noggranna med säkerheten när du anger kreditkortsnummer. All överföring sker krypterat och vi lagrar aldrig ditt bankkontonummer eller kreditkortnummer. När du lägger din beställning dras beloppet från ditt konto i samband med att du bekräftar köpet. Som kund har du skyldighet att se till att det finns pengar på ditt konto vid betalningstillfället. Om kontot inte har täckning eller om det av annan anledning inte går att dra pengarna kommer inte din anmälan att gå igenom.

8. BOKNINGSBEKRÄFTELSE
Efter att du har gjort din anmälan kommer vi att skicka en bokningsbekräftelse till dig via e-post. För att säkerställa att vi har fått korrekt information bör du kontrollera bokningsbekräftelsen så snart som möjligt och meddela oss om något inte stämmer. Felaktig anmälan noteras inte som en anmälan. Arrangören kommer inte kontakta deltagare på telefon eller mail för att rätta till felaktig anmälan.

9. ANSVAR
Deltagande i något av våra tävlingar/ evenemang sker på egen risk och vi kan därför inte hållas ansvariga om du skadar dig eller om dina kläder eller din utrustning skadas under något av våra lopp. Vi kan inte hållas ansvariga för sådan skada som uppstår på grund av att du i något avseende bryter mot dessa Allmänna Villkor eller regler eller instruktioner som tillämpas vid någon av våra tävlingar/ evenemang.

Arrangören är befriad från ansvar i händelse av naturkatastrof, krig, myndighetsbeslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, som inte skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna köp eller utfästelser från vår sida (exempelvis vår möjlighet att arrangera en tävling/ evenemang). Vid en sådan händelse ( Force majeure ) gäller inte villkoren för *avbeställningsskydd då detta är helt utanför vår ”NSE” eller utsedda arrangör av NSE,s kontroll.

Om en av våra tävlingar/ evenemang ställs in eller flyttas på grund av en händelse utanför vår kontroll eller med hänsyn till deltagarnas säkerhet har du inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften eller kräva annan ersättning från arrangören. Arrangören tar heller inte något ansvar för inställda transporter till och från tävlingen/ evenemanget.

10. TVISTER
Om du inte är nöjd med något av våra tävlingar/ evenemang ber vi dig kontakta oss på info@nordicsportevent.se eller 0498-691200. Om du därefter inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

Vill du ha hjälp?

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.