Regler och villkor Träningshelgen

Enduro- & Motocrossklubb Gotland ( EMX Gotland ) tillsammans med Nordic Sport & Event bjuder in till 1 träningshelg på Tofta Skjutfält söder om Visby.

AKTUELLA HELGER 2020

26-27 september 2020

ANSVARIG FÖRENING

Enduro- Motocrossklubb Gotland 802514-7276
C/O Nordic Sport & Event AB
Broväg 10
621 40 VISBY
Tel: 0498-691200
Mail: info@emxgotland.se

Styrelse:
Conny Bohlin, Ordförande
Henrik Isgren, Vice Ordförande
Elin Hansson, Sekreterare
Sara Tilesjö, Ledamot
Jenny Slotte Hassel, Ledamot
Jesper Cederlund, Ledamot
Jörgen Kalkhäll, Ledamot
Oskar Broström, Ledamot

DELTAGARE

Lördag: 09:00-12:00         Guldhjälm – för förare som t.o.m innevarande år fyller 12 år upp till 85 cc 2-takt. Körtid max 1 timme, sedan vila 1 timme, osv.

Lördag: 09:00-12:00         Ungdom – för förare som fr.o.m det år föraren fyller 12 år.

Lördag: 13:00-16:00.         Motion- För förare som lägst under året fyller 15 år.

Söndag:  09:00-13:00        Motion – för förare som lägst under året fyller 15 år.

Söndag 13:00-16:00           ATV/QUAD.

ANMÄLAN

Anmälan sker på hemsidan, nordicsportevent.se. du ska vara medlem i någon förening/ klubb för att anmälan ska vara godkänd.

Anmälan är öppen till:

26-27 september

PRIS

EMX medlemmar Motion/ Ungdom           100 kr

EMX medlemmar Guldhjälm                         50 kr

Ej medlem Motion/ Ungdom                      300 kr

Ej medlem Guldhjälm                                    200 kr

ATV/QUAD.                                                    300 kr

Du behöver inte vara anmäld till GGN för att delta i träningshelgerna.

BLI MEDLEM I EMX GOTLAND

Har du ingen förenings/ klubbtillhörighet är du välkommen att bli medlem i föreningen/ klubben som bildades så sent som 2018 och är stolt arrangörsförening av världens största endurotävling Gotland Grand National.

Medlemspriser för 2020.

  1. Enskild 300 kr
  2. Familj 500 kr
  3. Engångsmedlemskap för GGN 2020: 150 kr

Läs mer om medlemskap här »

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR DELTAGANDE UNDER NÅGON AV TRÄNINGSHELGERNA
I samband med din anmälan godkänner du samtliga villkor i dessa regler och villkor. Du förbinder dig dessutom att aldrig utanför dessa tre helger eller GGN helgen någonsin köra MC/ enduro eller cross på Tofta skjutfält vare sig det är stängt för övningar eller öppet för allmänheten. Villkoren är ett samarbete mellan EMX Gotland/ Nordic Sport & Event och Försvarsmakten Gotland av säkerhetsskäl då risken för skador/ dödsfall är stor vid denna formen av svartkörning på Tofta skjutfält. Gäller givetvis inte körning på allmänna vägar när Titta Skjutfält är öppet för allmänheten. Bryter du mot dessa villkor kommer du att stängas av från Gotland Grand National och framtida träningshelger för all framtid.

VILLKOR FÖR KÖP
Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av anmälningar/biljetter/platser till evenemang. När bokning skett är du som kund bunden av ditt köp. Inga bokningar/ köp kan göras utan förskottsbetalning. Du ansvarar själv för att kontrollera om ett evenemang är inställt. Om ett evenemang ställs in bör Du kontakta oss som arrangör, som ansvarar för frågor om dennes eventuella återbetalning för anmälningar/biljetter/platser. Vid inställt evenemang återbetalas inte administrationsavgiften som är 50 kr. Betald anmälan kan inte överlåtas till annan person. Vi förbehåller oss rätten att makulera din/er anmälan, om du missbrukar våra tjänster, använder falska identitetsuppgifter, bryter mot våra köpevillkor. I dessa fall återbetalas inte någonting av inbetalt belopp.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Avbeställningsskydd kostar 50 SEK för motionär, ungdom och Guldhjälm. Hela anmälningsavgiften betalas tillbaka mot uppvisande av läkarintyg. Gäller inte för resor eller boende i samband med träninghelgen. Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med anmälningstillfället. Avbeställningsskyddet gäller om följande inträffar.
– Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
– Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
– Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej.
Avbeställningsskydd 50 SEK (0 % moms). 50 SEK ( 0% moms )

LICENS
En klubb licens för enduro/ cross krävs. Licens samt ID ska uppvisas vid incheckning på platsen. Har du ingen licens kan du lösa det via Svemo TA. Du kan även köpa teckna engångslicens. Besök Svemos hemsida www.svemo.se. Utskrift på betald licens skall uppvisas på platsen. Det går inte att köpa licens på platsen utan ska lösas innan.
Utländska förare skall inneha giltig FIM/UEM-licens eller förarlicens utfärdad av sitt hemlands motorfederation med starttillstånd. Arrangören kan ej utfärda tillfällig licens för utländska förare.
För deltagare i Ungdom- och Guldhjälmsklasser gäller kravet på vårdnadshavare enligt SR Enduro 2.1.6.

UTRUSTNING
Obligatorisk klädsel är: Godkänd skyddshjälm, stövlar eller kängor som ger gott skydd för såväl fot som vrist, heltäckande skyddsklädsel, handskar som ger gott skydd mot handskador, ansiktsmask eller skydd för skador på tänderna om inte integralhjälm används samt ryggskydd som uppfyller SVEMO:s minimikrav. Däckutrustningen är valfri, men inga däckdubbar är tillåtna under träningen. Lösa siktskivor på skyddsglasögon (tear off) är inte tillåtet.

MILJÖ
Absorberande miljöskydd (miljömatta enligt Svemos reglemente) som skydd mot spill på marken ska användas vid service och tankning. Försiktighet ska iakttagas vid dunkhantering så att spill minimeras. Förare/Team som inte har miljömatta medges inte tillträde till serviceområdet, det vill säga depå och tankslinga. Underlåtenhet att uppfylla ovanstående kommer att bestraffas med straffavgift 500kr / uteslutning (SR Enduro 5.6.3). Service endast tillåten på anvisad uppmärkt plats. All annan körning i terrängen, än körning på banan under pågående träning, är brott mot terrängkörningslagen.

INCHEKNING
Sker på området på Tofta ( GGN depån ) under lördagen mellan 08:00-13:00 och söndagen mellan 08:00-13:00. Där hämtas väst ut. Uppvisa giltlig licens och legitimation.

ANSVAR
Alla som anmäler sig ska ha en godkänd enduro/ cross-licens från Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (Svemo). Genom licensen är du som förare försäkrad för personskador under träningen. Du som förare är själv ansvarig för att försäkra ditt motorfordon då inte licensen via Svemo gäller vid skada på fordonet.

FILM/FOTORÄTTIGHETER/ÖVRIG FÖRSÄLJNING
Alla rättigheter till kommersiell försäljning av videofilmer/foton från träningen, förbehålls  EMX Gotland/ Nordic Sport & Event AB. Den som vill köpa sig film och- eller fotorättigheter ombeds att kontakta vårt kansli för tillstånd och avtal i god tid före helgerna. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll. All övrig försäljning inom området är förbjuden utan arrangörens tillstånd. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll.

INSTÄLLD TRÄNINGSHELG
I händelse av att träninghelgen ställs in meddelas detta på emxgotland.se och nordicsportevent.se’s hemsida, snarast efter det att vi fattat beslut om inställande. Inbetalda startavgifter minus avdrag på 50 Sek för administration återbetalas.

REGISTRERING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
EMX Gotland och Nordic Sport & Event följer Datainspektionens regler när det gäller hantering av personuppgifter. Genom din anmälan godtar du att ditt namn registreras och offentliggörs listor för anmälda, bland annat på vår hemsida.

Bilder som tas under våra arrangemang kan komma att användas i nyhetsartiklar och annonser för våra tävlingar och på vår hemsida.

EMX Gotland och Nordic Sport & Event behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina förfrågningar, samt för att skapa en anmälningsprofil. Personuppgifterna och anmälningsprofilen används för att registrera dig till lopp och matcha dig med en eventuell tidigare anmälan, för att på så sätt koppla din tidigare statistik till dig. Personuppgifterna och anmälningsprofilen används också för att kunna kontakta dig, samt för att kommunicera information och erbjudanden.

För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om vad du är intresserad av, använder vi de uppgifter du tillhandahåller. Du kan när som helst välja att inte längre ta emot mer information från oss genom att kontakta oss via info@emxgotland.se

För att kunna erbjuda information som vi tror är intressant för dig, har vi samarbetspartners i vissa fall möjlighet att disponera vårt adressregister via oss. Vi delar inte dina personuppgifter med våra partners eller sponsorer. Sponsorer och partners till oss får skicka erbjudanden via oss och våra nyhetsbrev.

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, att få dem rättade eller om du önskar, få dem raderade. Väljer du att radera alla dina uppgifter, så raderas all tidigare statistik och historik. Du har också rätt att få en kopia av dina uppgifter.

Varmt välkomna till träningshelgerna 2020.

Vill du ha hjälp?

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.