Regler och villkor

Inbjudan och tilläggsregler Stångebroslaget 3-5 juli 2020

Den 3-5 juli 2020.

Tillstånd
Tävlingen anordnas i överensstämmelse med SVEMO:s tävlingsreglemente, gällande specialreglemente och dessa tilläggsregler som har godkänts av Supervisor Fredrik Johansson.

Tävlingens tillståndsnr är 70-87. EMN: 30-557. IMN: 490/58.

Arrangör

Linköpings Motorsällskap och Försvarsmaktens Enduroklubb

Organisationskommitté: Birgit Andersson, Lennart Falk, Larry Gustavsson, Magnus Josefson, Thomas Strömberg, Lars Helgesson, Patrik Görl, Mats  Berzelius och Anders Rönning.

Tävlingsledare: Larry Gustavsson

Bitr. tävlingsledare: Birgit Andersson Tävlingssekretare:  Lennart Falk

Banchef: Thomas Strömberg Säkerhetschef: Stefan Jönsson

Besiktningschef:  Johan Feldt

Miljöansvarig:  Anders Fredriksson Press/Media: Magnus Josefson

Annonser:  Magnus Josefson Sponsor o Webb-ansvarig: Magnus Josefson

Information: www.nordicsportevent.se Tävlande Tfn: 0498-691200

Press/Media: Magnus Josefson. 0730-770939

Tid: 2020-07-03–05

Plats: Prästtomta på Kvarns skjutfält 12 km söder om Tjällmo.

Koordinater

WGS 84 (lat, long):N 58° 38.343′, E 15° 25.724′

WGS 84 decimal (lat, long):58.63905, 15.42874

RT90:6501892, 1478138

SWEREF99 TM:6499940, 524889

Tävlingens art

Internationell endurotävling typ 2 på pilad bana. Banvarv ca 22 km..

Klass 5, 8 – 12 kör 2 tim, dock max 4 varv.

Klass 13 – 17, 20-23 banvarv ca 9 km.

Klass 24-26 (Guldhjälm) kör på särskild bana.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra antalet varv och banans längd beroende på rådande förutsättningar tävlingsdagen. Avsikten är att körtiden för klass 1-3 och 18 skall vara ca 2 tim 30 min och för 4-12 ca 2 tim.

Deltagande får ske på oregistrerad motorcykel. 

Klassikern

Stångebroslaget, Ränneslättsloppet och Gotland Grand National bildar tillsammans SVENSK ENDUROKLASSIKER 2020.

Deltagare

Förare i klass 1 – 23, svenska förare skall inneha av SVEMO utfärdad förarlicens, enduro.(OBS baslicens gäller EJ). Saknas licens måste tillfällig licens lösas på Svemos hemsida. www.svemo.se

Utländska förare skall inneha giltig FIM/UEM-licens eller förarlicens utfärdad av sitt hemlands motorfederation med startillstånd. Arrangören kan ej utfärda tillfällig licens för utländska förare.

OBS! Inga förare tillåts starta utan uppvisande av giltig förarlicens på tävlingsdagen.

Förare som deltar i klass 1–4 får inte starta i någon av Stångebroslagets övriga klasser under den 3 och 4 juli. Däremot får veteran, militär och ungdom som åker kort bana dessutom köra i motionsklass.

Tillfällig licens kan endast lösas på Svemos hemsida.

De som har löst tillfällig licens till någon av tävlingsdagarna måste kunna visa utskrift på tillfällig licens.

Anmälan

Anmälan skall ske på tävlingens hemsida www.nordicsportevent.se

Godtagen anmälan redovisas via svarsmail till anmäld förare. Anmälningslista redovisas efterhand på www.nordicsportevent.se.

Det är endast förare med korrekta anmälningar som noteras. Sista datum för anmälan är den 3 juni kl 24.00. Max antal anmälda i en motionsklass är 600st, därefter stängs klassen. Max antal anmälda i Guldhjälm 65cc respektive 85cc är 65st i 50cc är det 25st.

Startavgift

Klass 1 – 5 och 8  – 12                 700 kr

Klass 13 – 18 och 20 – 23            300 kr

Klass 24-26 Guldhjälm                 200 kr

Efteranmälan och för sent inkommen anmälan belastas med en extra avgift om 500 kr.

Återbud

info@nordicsportevent.se , ange återbud Stångebroslaget, namn, födelsenummer, klass och kontonummer.

Återbudsavgift

För återbud lämnat före start äger arrangören rätt till 200 kr i exp.avgift. Eventuell efteranmälningsavgift återbetalas ej.

Lämnas inget återbud tillfaller hela startavgiften arrangören.

TÄVLINGSPREMISSER

Bansträckning: Banan offentliggörs 2020-07-02, kl 1700 vid sekretariatet.

Besiktning: Besiktning och ljudmätning kommer att ske i samband med startuppställning. Ej godkänd ljudmätning innebär startförbud.

Förarmöte: Genomförs på startplatsen 10 min före start i respektive klass.

Inställd tävling: I händelse av att tävlingen måste ställas in på grund av förhållanden som arrangören ej råder över, meddelas detta till de tävlande snarast efter det att tävlingsledningen fattat beslut om inställelse. Inbetalade avgifter återbetalas minus 200 kr i exp.avgift.

Klassiker: Speciellt pris utdelas till förare som deltar i och fullföljer Stångebroslaget, Ränneslättsloppet och Gotlands Grand National under ett och samma kalenderår.

För att få tillgodoräkna sig Stångebroslaget som en deltävling i ”Svensk Enduroklassiker ”krävs att förare i klass 1-3 fullföljt minst 4 varv, förare i klass 4 – 12 skall ha fullföljt minst 3 varv, förare i klass 13-17 skall ha fullföljt minst hälften av klassegrarens antal varv. För att få tillgodoräkna sig Stångebroslaget som en deltävling i ungdomsklassikern krävs att förare i klass 20-23 fullföljt minst hälften av segrarens antal varv. (OBS ungdomsklassiker räknas separat med omstart när förare övergår till stora klassikern.) OBS! Guldhjälm ingår ej i klassikern.

Kontroller: Funktionärer övervakar förarna utmed banan.

Miljö: Miljömatta skall utnyttjas i service, depå och campingområdet. Förare som ej följer angivna miljöregler kan avvisas från tävlingsområdet. Brandsläckare skall finnas vid varje servicefordon.

Prisutdelning: Prisutdelning sker vid målplatsen respektive tävlingsdag, tider kommer i PM samt  anslås på tävlingens anslagstavla.

Prisbedömning: Varje klass prisbedöms för sig. Hederspriser utdelas till 1/5-del (max 20st) av  antalet startande i klass 1-23. I klass 24-26 får samtliga pris. Samtliga förare som  fullföljer och går i mål får en minnesplakett. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.

Respittid:

Om det är utom allt tvivel att föraren inte hinner ytterligare  ett varv innan respittidens utgång,  kan arrangören hindra föraren att gå ut på ett nytt varv.

Resultat: Officiell resultatlista anslås snarast efter protesttidens utgång. Preliminär resultatlista anslås efter hand vid sekretariatet. Resultatlistor publiceras på www.nordicsportevent.se.

Service: Obligatoriska servicestopp, klass 1-3 två stycken, klass 4 ett styck, klass 20-21 och 22-23 två stycken. Innebär att respektive förare skall passera genom servicedepån. Ej utförda servicestopp bestraffas med 5 min. Service utanför serviceområdet medför uteslutning.

Start/Seedning: För samtliga klasser med undantag för klass 24-26 (Guldhjälm) tillämpas gemensam start. För klass 1 – 12 och 20 – 23 sker seedning inom respektive heat utifrån föregående års resultat i Stångebroslaget. Utländska förare kommer att seedas in i respektive klass.

Utrustning: Utrustning enligt SVEMO tävlingsreglemente, 1:a förband är inte obligatoriskt men rekommenderas. I samtliga klasser medges start med oregistrerade motorcyklar.

Tävlingsklasser

Klass / MC                     Ålder          Nr-skyltar            Juli       Tid      Körtid       Respit   Licens

1 Elit (E1-3) 24-65år Röd Vit 5 sön 1000 5 varv 60min elit/senior
2 Senior (E1-3) 24-65år Gul Svart 5 sön 1000 5 varv 60min senior
3 Junior (E1-3) 15-23år Grön Vit 5 sön 1000 5 varv 60min junior
4 Dam Elit 15-65år Lila Vit 5 sön 1005 4 varv 60min elit/sen/jun
5 Dam Motion 15-65år Lila Vit 4 lör 0800 2 h 60min senior/jun
8 Motion (E1-3) 15-29år Gul Röd 4 lör 1530 2 h 60min senior/jun
9 Motion (E1-3) 30-39år Blå Vit 4 lör 1130 2 h 60min senior
10 Motion (E1-3) 40-49år Svart Vit 3 fre 1500 2 h 60min senior
11 Motion (E1-3) 50-59år Vit Svart 4 lör 0800 2 h 60min senior
12 Motion (E1-3) 60+   år Vit Röd 4 lör 0800 2 h 60min senior
13 Militär (Mc 258) 15-65år Vit Röd 3 fre 1020 60min 20min senior/jun
14 Veteran ”Pré 74” 15-65år Valfri Svart/vit 3 fre 1020 60min 20min senior/jun
15 Vet ”1975-1985” 15-65år Valfri Svart/vit 3 fre 1020 60min 20min senior/jun
16 Veteran ”EVO” 15-65år Valfri Svart/vit 3 fre 1020 60min 20min senior/jun
17 Vet ”Super EVO” 15-65år Valfri Svart/vit 3 fre 1020 60min 20min senior/jun
18 EL 15-65år Valfri Svart/vit 5 sön 1000 5 varv 60min senior/jun
20 Ungdom 1 (E0) 12-16år Vit Svart 3 fre 1220 115min 20min ungdom
21 Tjej 1 (E0) 12-16år Vit Röd 3 fre 1220 115min 20min ungdom
22 Ungdom 2 (E1-2) 13-16år Vit Svart 3 fre 1215 120min 20min ungdom
23 Tjej 2 (E1-2) 13-16år Vit Röd 3 fre 1215 120min 20min ungdom
24 Guldhjälm 65cc -12år Svart Vit 3 fre 0800 40min 10min guldhjälm
25 Guldhjälm 85cc -12år Svart Vit 3 fre 0910 40min 10min guldhjälm
26 Guldhjälm 50cc -12år Svart Vit 5 sön 0815 30min 10min guldhjälm

 

Klass 3: Förare med juniorlicens får endast träna och tävla fr.o.m. det år föraren fyller 15 år med mc i maskinklass E 1, fr.o.m. det år föraren fyller 16 år med mc i maskinklass E 2 och fr.o.m. det år föraren fyller 18 år med mc i maskinklass E 3.

Klass 13: Yrkes- och reservofficer, soldat samt utbildad instruktör inom FMCK med militär MC 258. Klädsel enligt SVEMO Tävlingsreglemente.

Klass 14: ”Pré 74” Enligt Cross & Trialveteranernas reglemente. Mc tillverkad före 1975.

Klass 15: Enligt Cross & Trialveteranernas reglemente. Mc med dubbla stötdämpare, luftkyld motor, trumbromsar och tillverkad 1975-1985.

Klass 16: ”EVO” Enligt Cross & Trialveteranernas reglemente, mc tillverkad före 1990 med enkel stötdämpare, vattenkyld motor, och skivbroms.

Klass 17: ”Super EVO” Enligt Cross & Trialveteranernas reglemente, mc minst 21år gammal.

Klass 18: EL, klassen är öppen för eldrivna motorcyklar och körs på söndag, batteribyte är tillåtet på två platser längs banan. Laddning sker på särskild plats.

Klass 22 – 23: Enduro 1 (E 1), fr o m det året föraren fyller 16 år är även deltagande på mc enduro 2 (E 2) tillåtet.

Klass 24: Förare får delta i klass 24 Guldhjälm t o m det år föraren fyller 12 år på 51-65cc 2-takt och upp till och med 110cc 4-takt.

Klass 25: Förare får delta i klass 25 Guldhjälm t o m det år föraren fyller 12 år på 66-85cc 2-takt och 111-150cc 4-takt.

Klass 26: Förare får delta i klass 26 Guldhjälm på upp till 50cc 2-takt.

Maskinklasser

Enduro 0 (E0): Från 49 cc till 85 cc 2-takt och från 75 cc till 150 cc 4-takt.

Enduro 1 (E1): Från 100 cc till 144 cc 2-takt och från 175 cc till 250 cc 4-takt.

Enduro 2 (E2): Från 175 cc till 250 cc 2-takt och från 290 cc till 450 cc 4-takt.

Enduro 3 (E3): Från 290 cc till 500 cc 2-takt och från 475 cc till 650 cc 4-takt.

Startbekräftelse

Anmälningslista och startlista läggs upp på hemsidan, dvs inga utskick.

Prispengar

Klasser        1a                 2a                 3a            Ersättning/klass

Total             5 000            0                   0                     5 000

Elit                7 000            3 500            2 500             13 000

Senior          3 000            2 000            1 000             6 000

Junior          7 000            3 500            2 500             13 000

Dam             7 000            3 500            2 500              13 000

Total prissumma                                                  50.000

Tävlings-PM

Läggs upp på hemsidan i början av juni.

Därutöver kommer Nordic Sport Events hemsida kontinuerligt uppdateras med information och listor.

REGISTRERING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Nordic Sport & Event följer Datainspektionens regler när det gäller hantering av personuppgifter. Genom din anmälan godtar du att ditt namn registreras och offentliggörs i start- och resultatlistor, bland annat på vår hemsida.

Bilder som tas under våra arrangemang kan komma att användas i nyhetsartiklar och annonser för våra tävlingar och på vår hemsida.

Nordic Sport & Event behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina förfrågningar, samt för att skapa en anmälningsprofil. Personuppgifterna och anmälningsprofilen används för att registrera dig till lopp och matcha dig med en eventuell tidigare anmälan, för att på så sätt koppla din tidigare statistik till dig. Personuppgifterna och anmälningsprofilen används också för att kunna kontakta dig, samt för att kommunicera information och erbjudanden.