Försvarsmaktsveteran

Anmäl dig?
Har du redan gjort din anmälan men inte fyllt i att du är försvarsmaktsveteran kan du enkelt logga in på ditt konto som skapades när du gjorde din anmälan för att lägga till det till din anmälan. Eller kontakta info@nordicsportevent.se så hälper vi dig att lägga till det i din anmälan.

Bestämmelser
1. Försvarsmaktens definition på veteran är den som varit anställd i FM och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen. Det innebär att personen:
a. Varit anställd (ej VPL) och avslutat sin anställning oavsett internationell insats eller inte.
b. Är anställd i FM och har gjort internationell insats anställd av FM (FN, EU, NATO, etc.).

2. Vid Stångebroslaget inkluderas även de som har nuvarande anställning i FM utan internationell insats i Försvarsmaktsveteranpriset.

3. För att erhålla Försvarsmaktsveteranpriset ska deltagande person vid anmäla på internet ange:
a. Att de är FM veteran
b. Tröjstorlek (maila storlek till info@nordicsportevent.se med ditt bokningsnummer)

Vid anmälan på Prästtomta ska veteranstatus styrkas med  veterankort, tjänstekort, tjänstgöringsintyg, insatsdiplom eller liknande, (kopia är giltigt)
1. Försvarsmaktsveteranpriset delas ut vid respektive klass prisutdelning.
2.Veteranpris erhålls bara en gång/år.


Om försvarsmaktsveteranpriset

I tider av ökad oro i världen och närområdet vill Försvarsmaktens enduroklubb och Linköpings motorsällskap genom Stångebroslaget uppmärksamma Försvarsmaktsveteraner.  Genom Försvarsmaktsveteranpriset vill vi hedra de personer som ibland med fara för sitt eget liv, under hög press, i svåra situationer, under krävande förhållanden i andra länder och kulturer, gjort insatser för fred och demokrati i Sverige och världen över. Utan dessa veteraner skulle Sverige och världen vara en sämre plats att leva på.

Det finns mer än 100 000 utlandsveteraner i Sverige. Flera av dem har gjort mer än en insats. De allra flesta mår bra. Några kom aldrig hem, några har blivit allvarligt skadade och flera mår psykiskt dåligt långt efter hemkomst.

Försvarsmakten stödjer många lokala enduroklubbar med exempelvis lån av mark för tävling och träning. Utan Försvarsmakten skulle exempelvis Stångebroslaget vara mycket svårt att genomföra.

Som första ideella idrottsföreningar sanktionerat av Försvarsmaktens Veteranavdelning, har Försvarsmaktens Enduroklubb och Linköpings motorsällskap instiftatFörvarsmaktsveteranpriset vid Stångebroslaget. Syftet med priset är att uppmärksamma och hedra de individer som gör och har gjort skillnad.

Försvarsmaktsveteranpriset är även ett sätt att visa tacksamhet för Försvarsmaktens stöd till endurosporten.

MVH/ Stångebroslaget, Försvarsmaktens enduroklubb och Linköpings motorsällskap

© Copyright - Nordic Sport & Event