Regler och villkor Gotland Grand National

Söker du information gällande tävlingen för Gotland Grand National så hittar du det här. Om du t.ex. undrar vilken klass du ska delta i, vilka är starttiderna, färg på nummerskyltar och regler för utrustning och din hoj. Vi utgår från Svemos reglemente och detta är tilläggsregler som justerats och godkänts av Svemo för just detta års Gotland Grand National. Tilläggsreglerna är uppdelade på vilka dagar respektive klasser deltar.

Regler & Villkor 29 oktober 2021 gäller för:
Guldhjälms-, Ungdoms, Veteran- & motionsklasser 7-13 (50-59 år, 60+, Dam motion & Militär).

Regler & Villkor 30 oktober 2021 gäller för:
Motions- och elitklasser, samt el klass.