VÄLKOMMEN TILL GOTLAND GRAND NATIONAL 2020!

Vi hälsar er extra mycket välkomna till den 37:e upplagan av Gotland Grand National.

Här vill vi nu förmedla den sista mycket viktiga informationen inför er ankomst till Gotland och GGN.

Den/de som bryter mot någon av våra regler och restriktioner kommer att stängas av från både GGN 2020 & 2021.

Organsisatonen runt GGN har arbetat sedan i april med alla olika myndigheter för att GGN ska kunna genomföras på ett säkert sätt trots pandemi. Det är viktigt att du och dina anhöriga ser till att ta ansvar under hela er vistelse på Gotland.

I samråd med smittskyddsläkare på Gotland vill vi först förmedla tre mycket viktiga punkter.

 • I händelse av luftvägssymtom om även lindriga så avstår man från att resa eller delta i GGN, oavsett uppgift under evenemanget.
 • Skulle du eller dina anhöriga utveckla luftväggsymptom om även lindriga under evenemanget och vistelsen på Gotland så ska man isolera sig och tillse att man tar prov för covid-19. Instruktioner för hur detta görs på Gotland finns på 1177.se.
 • Om du eller någon anhörig skulle insjukna ska du ha en plan för var man ska vistas tills man är frisk och symptomfri om man har lämnat ett negativt test, eller minst 7 dygn varav 2 dygn symptomfri om man har testats positivt för covid-19 eller inte tagit ett test. Det är inte tillåtet enligt smittskyddslagen att resa med allmänna kommunikationsmedel som tex Destination Gotland med pågående infektion som kan vara covid-19.

HÄR FÖLJER ETT ANTAL ALLMÄNNA RIKTLINJER SOM GÄLLER FÖR SAMTLIGA

 • Ni ska följa samtliga riktlinjer för er vistelse på GGN området. Ni ska ta ansvar för att hålla avstånd i området. Åtgärderna är ett krav för att tävlingen skall få genomföras. Myndigheterna har varit väldigt tydliga med att tävlingen kommer att avbrytas om riktlinjerna inte följs.

Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet SVEMOs riktlinjer gäller som grund för ert deltagande på GGN 2020.

 1. För att underlätta hanteringen vid kontroller vid infarterna skall alla handlingar finnas klara i era bilar. ( 1 medföljande är tillåtet per deltagare. Guldhjälm/ ungdom får ha 2 medföljande) Alla måste anlända samtidigt för att bli insläppta på området.
 2. Vid parkering i depån så parkerar ni dit ni blir hänvisade.
 3. Övernattning i depån! Uppdaterad 20201019:
  Idag måndag den 19/10 2020 har vi haft nya samtal med vår smittskyddsläkare på Gotland. Vi har fått deras godkännande nu att tillåta fordon (husvagnar och husbilar) att kunna stanna i depån över natten. Vi rekommenderar att endast stanna en natt om det är möjligt och att det inte missbrukas.
 4. Samtliga deltagare kommer få följande i sitt inchecknings kuvert: Tävlande: Gul eller blå COMPETITIOR. Medföljande: Gul eller blå SERVICE STAFF COMPETITIOR. I kuvert för Guldhjälm och Ungdom ligger en extra (svart) för en eventuellt tredje person som heter RELATIVE COMPETITIOER. Det innebär att den som inte bär denna bricka kommer att avvisas från GGN området.
 5. Alla som bär dessa brickor har tillträde alla tre dagar torsdag 22/10-lördag 24/10. Spelar ingen roll om det är gul, blå eller svart. Givetvis gäller inchecknings och besiktningstiderna som finns på nordicsportevent.se under GGN. Att ni har tillträde alla tre dagar beror på att många glömmer sina kläder, att lämna sitt tidtagningschip, glömmer sin medalj mm. Så ni ska självklart ha ett ärende till området och det är absolut förbjudet att delta som publik fortfarande. Så ingen ska vara ute i skogen och gå runt och se på tävlingen, då kommer ni att avvisas.
 6. Vi har i år 3 incheckningstält och fler linor för uthämtning av startkuvert. Tidtagningschippet ligger i år redan i kuvertet med nummerlappar mm för att ytterligare minska köer och tider. Håll avstånd på 1,5 m i alla köer på området.
 7. Vid ljudmätning och besiktning (i år 2 tält) så börjar det med två köer till ljudmätningen som sedan delar sig på 4 när man kommer till besiktningen. Även här håller vi avstånd på 1,5 meter mellan oss hela vägen igenom.
 8. När det gäller området vid incheckningen med våra Team, handlare och matförsäljarna har vi gjort om konceptet i år och har inget stort tält då vi inte ska samla människor under samma tak. Så tänk på att hålla avstånd när ni handlar både mat och annat i området. Vi kommer att avvisa alla från området som inte respekterar våra funktionärer och vakter. Alla våra 45 chefsfunktionärer har genomgått en utbildning i smittskyddshantering.
 9. Vid starten är den endast deltagarna som får vistas inför avspärrningen. Ni ska stå vid er MC hela tiden och det är ej tillåtet att gå runt och prata med andra. I GGN 2020 är det 75 st i varje startled i stället för 100. Tänk på att hålla avstånd mellan er när ni ställer upp. Kom i god tid till starten.
 10. I tankslingorna är det endast tillåtet med en servicemedarbetare och det ska var rätt färg på batchen. Team och deltagare i elit klass 1 dam och herr samt klass 3 junior har tidigare fått ut information om att dispens har kunnat sökas. Den tiden gick ut den 17/10 2020.
 11. Vid målgång så lämnar samtliga klasser in sin transponder vid incheckningstälten i år mot att få sin medalj. Gäller i år även klass 1,2,3 och 18. Den som inte lämnar in sin transponder kommer att faktureras 1250 kr.
 12. GGN 2020 kommer att genomföras utan publik. Samtliga kommer att avvisas från området som inte bär sin bricka.
 13. Resor & Boende på Gotland under GGN veckan. Destination Gotland har en kapacitet om 2/3 delar ombord på samtliga avgångar och är mycket hjälpsamma och har bra flöde när man ska upp och ner från bildäck. Tänk även här på avstånden när ni handlar mat ombord på färjan. Hotellen har klarat sommaren mycket bra precis som Destination Gotland har gjort med över 60.000 besökare på Gotland varje vecka. Vi räknar med att ca 6000-7000 personer åker till Gotland för GGN mot ca 10.000 ett vanligt GGN år.

Till sist är det varje individs ansvar att respektera andra människor så som deltagare, funktionärer, leverantörer, partners och vi utgår att ni kommer att föregå som goda exempel och ambassadörer för GGN, Sporten och er själva. Informationen ovan är obligatoriskt för samtliga att följa och är krav för att tävlingen skall få genomföras. Följs inte restriktionerna kommer myndigheterna att avbryta tävlingen.

PRISUTDELNINGEN ÄR FLYTTAD TILL TOFTA SKJUTFÄLT 

I samråd med Region Gotland (smittskyddsläkare) och Wisby Strand har vi torsdagen den 15 oktober tagit ett gemensamt beslut på att förlägga hela prisutdelningen till Tofta skjutfält och GGN området. Prisutdelningen kommer att ske ca en timme efter målgång för respektive klass både fredagen den 23/10 & lördagen den 24/10. Platsen för prisutdelningen blir i incheckningsområdet och där hämtar samtliga sina pokaler som har placerat sig för det.

När det gäller de allra yngsta i Guldhjälm är det numera ingen prisutdelning enigt nya riktlinjer den 1 januari 2020 från Barnkonventionen. Ungdomarna har som de andra prisutdelningen på GGN området en timme efter målgång.

Samtliga pokaler kan då hämtas ut direkt efter att resultatlistorna publicerats och respittiden gått ut (30minuter) Guldhjälmarna och ungdomarna får alla pokal och får den i samband med inlämnandet av tidtagningschippet.

Efter målgång för elit klass 1 dam och herr, klass 2 senior, klass 3 junior och klass 18(el) är det i år ingen prisutdelning i anslutning vid målgång. Den sker i stället ca 1 timme efter målgång i incheckningsområdet på Tofta skjutfält.

Anledningen att vi flyttar allt till Tofta är givetvis pandemin COVID-19 nu har ökat i Sverige och Europa igen. Och vi har tillsammans med myndigheterna ansett att det är bra att alla håller sig utomhus så mycket det går.

De som redan bokat sin middag fredag eller lördag kommer att återbetalas samtliga pengar med automatik så ni behöver inte meddela oss något.

Därmed hälsar vi dig varmt välkommen till Gotland Grand National 2020!