GGN middag med prisutdelning

Prisutdelningen flyttas till Tofta Skjutfält med anledning av pandemin COVID-19!

I samråd med Region Gotland & Wisby Strand har vi den 15 oktober 2020 tagit beslut på att förlägga årets prisutdelning på Tofta skjutfält och GGN området. Prisutdelning kommer att ske ca en timme efter målgång för varje klass både fredag den 23/10 och lördag den 24/10. Platsen för prisutdelningen kommer att förläggas till eventområdet. Från 2020 är det ingen prisutdelning för de yngsta deltagarna i guldhjälmsklasserna enligt riktlinjer från barnkonventionen och riksidrottförbundet.

Samtliga pokaler hämtas då också ut på Tofta skjutfält så snart resultatlistorna har publicerats offentligt och respittiden gått ut.

Anledningen är att smittan av Covid-19 har ökat senaste tiden och då väljer vi att hålla den utomhus för GGN 2020 och inte alla klasser samtidigt.

Ni som redan har bokat middag fredag eller lördag kommer att få hela summan återbetald automatiskt och behöver inte kontakta oss.

Med vänliga hälsningar Ledningsgruppen för Gotland Grand National.