Historik om Gotland Grand National

GGN kördes första gången 1984.
År 2000 var det första gången över 2000 anmälda och 2016 var över 3000 anmälda.
Gotland Grand National har länge betraktats som världens största Enduro tävling.
Banans längd är c:a 22 km, ett varvlopp.

Respektive klasser kör i 3 timmar. Det finns idag klasser för alla åldrar och även för MC ålder.
C:a 700 funktionärer arbetar med tävlingen från många olika idrottsföreningar på Gotland.

Historik genom åren

År       Anmälda Antagna   Startande  Målgång  GGN vinnare

1984    580          500           463          340           Per Grönberg

1985    800           800           581          427           Dick Wiksell

1986    1070         1000         844          662           Peter Hansson

1987    1275         1200         1054        787           Thomas Gustavsson

1988    1492         1400         1288        1062         Peter Hansson

1989    1840         1500         1407        1321         Peter Hansson

1990    1900         1800         1513        1511         Dick Wicksell

1991    1684         1684         1521        1502         Joakim Hedendahl

1992    1663         1663         1523        1488         Joakim Hedendahl

1993    1767         1767         1746        1644         Peter Hansson

1994    1989         1989         1861        1735         Joakim Hedendahl

1995    1782         1782         1627        1524         Joakim Hedendahl

1996    1564         1564         1503        1458         Joakim Hedendahl

1997    1849         1849         1725        1691         Mats Nilsson

1998    1812         1812         1775         1715         Joakim Hedendahl

1999    1976         1976         1880        1834         Kenneth Gundersen

2000    2112         2112         2008        1883         Kenneth Gundersen

2001    2240         2240         240          2032         Jonas Edberg

2002    2200         2200         2084       2035         Mats Nilsson

2003    2214         2200         2200        2095         Kenneth Gundersen

2004    2300         2206         2206       2150         Mats Nilsson

2005    2300         2162         2162        2088         Samuli Aro

2006    2300         2120         2120        2034         Mats Nilsson

2007    2300         2181         2181         2109         Mats Nilsson

2008    2422         2186         2186       2086         Mats Nilsson

2009    2380         2152         2152        2086         Mats Nilsson

2010    2270        2219         2215         2041         Mats Nilsson

2011    2350         2300         2197        2146         Pierre-Alexandre Renet

2012    2350         2300         2188        2137         Pierre-Alexandre Renet

2013    2800        2648         2571        2445         Pierre-Alexandre Renet

2014    2477         2343         2343      2293           Pierre- Alexandre Renet

2015    2804        2804         2651      2619            Josh Strang

2016   3175         3175           2902         2845         Kenneth Gundersen

2017   3120         3120           2802         2696       Kjetil Gundersen

2018   3017        3017           2703         2708       Albin Elowson

2019   2872         2872         2607          2589        Filip Bengtsson

2020  2313         2313         2006           1970         Mikael Persson