Inlägg av angelica thomsson

Gotland Grand National och framtiden!

Föreningarna GMF-Speedwayklubb och FMCK-Gotland samt Nordic Sport & Event AB (NSE) har nu kommit överens och nått samsyn om vägen framåt för GGN, med det bästa för tävlingen och för Gotland för ögonen. Parterna är nu överens efter att ha haft delade meningar om detaljerna kring tävlingens framtid och hur avtalet och andra mellanhavanden ska […]