fb  google  you

Tilläggsregler lördag Vierumäki 2017

Den 27 maj 2017
Tillståndsnummer: 1/CC/2017
Tävlingen arrangeras enligt Suomen Moottoriliitto ry regler och dessa tilläggsregler som godkänts av för tävlingen av Suomen Moottoriliitto utsedd Supervisor. Fullständiga tävlingsregler finns på Suomen Moottoriliitto hemsida.

ARRANGÖRER
Nordic Sport & Event Oy (Nedan kallat NSE)
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Asikkalan Motor Club Association (AsikMK)
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

ORGANISTIONSKOMMITÈ
Ledarmöten: Management: Mika Brandt, Tuomo Järvinen, Conny Bohlin, Juuso Pulliainen, Janne Ripatti, Arto Rintakoski, Reijo Kivelä, Juuso Valtakari, Karri Kuisma, Ville Haapasalo, Marko Kaivolainen, Marko Avikainen.

TÄVLINGSLEDNING
TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare: Marko Kaivolainen
Biträdande Tävlingsledare: Mika Brandt
Tävlings kansli/sekretär: Tarja Kaivolainen och Anu Brandt
Bana ansvar: Ville Haapasalo
Tävling inspektör: Reijo Kivelä
Besiktnings ansvar: Kai Koutajoki
Start och tanks linje ansvar: Veikko Sääksjärvi
Ansvar för bana personal: Jouko Huila
Tid takning: NSE
Säkerhets ansvar: Jukka Lehtimäki
Promotor: Conny Bohlin
Media: Juuso Valtakari
Koordinator: Juuso Pulliainen

KANSLI (Sverige)
Adress: Nordic sport & Event AB, Broväg 10, 621 40 Visby
Telefontider: måndag-fredag 08.15-16.30
Telefon: +46498-69 12 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.nordicsportevent.se

KANSLI (Finland)
Adress: Nordic Sports & Event OY, Mechelingatan 10 A 2, 00101 Helsingfors
Telefontider: 9.00-16.00 måndag-fredag
Telefon: 0409009011 eller 044 2854749
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Webbplats: www.nordicsportevent.fi

TÄVLINGENS ART
Enduro Typ 2 Special – Varvlopp Internationell, cirka 20 km per varv. Medelhastighet på max 50 km/h. Öppet för både registrerade och ej registrerade fordon, ej körkortskrav.

KÖRTID
I samtliga klasser är körtiden 3 timmar. Tävlingen bryts efter full körtid oavsett var ledaren befinner sig.

DELTAGARE
Svenska förare måste ha en nationell/internationell endurolicens (licensbrickan skall vara i guld).
Förare som lägst under året fyller 15 och innehar Suomen Moottoriliitto utfärdad årslicens för Enduro licensklass Junior, Senior, Elit, alternativt licens för annan Suomen Moottoriliitto-disciplin med tilläggsgren Enduro eller tillfällig licens. Även FIM och UEM internationell licens för enduro gäller(för internationella förare krävs också starttillstånd från federation). Förare som fyller 15 år under innevarande år ska inneha godkänd juniorlicens från Suomen Moottoriliitto. Viktigt! Amatör - eller ungdomslicens gäller inte. Nya regler för Juniorklass. Juniorklassen öppen för förare med junior-, senior- eller elitlicens t.o.m. det år föraren fyller 23 år.


ANMÄLAN
Anmälan sker på hemsida www.nordicsportevent.se där startavgiften betalas i samband med anmälan. Direkt efter att en korrekt anmälan gjorts skickas ett bekräftelse mail på att anmälan blivit godkänd. Felaktig anmälan noteras inte som en anmälan. Tävlingsledningen kommer inte att kontakta förare per telefon för att rätta till felaktig anmälan.

PRIS
Vierumäki VGN 100 Euro, El/ Veteran = Classic 60 Euro, Guldhjälm/ Ungdom 40 Euro.
Priserna är inklusive 10 % moms då det är en idrottstävling. Det är ett Finskregistrerat bolag och där är momsen 10% för evenemang.

ANMÄLNINGSTIDENS UTGÅNG
Anmälningstiden går ut den 30 april 2017. Skulle det finnas platser kvar går det att efteranmäla sig i mån av plats fram till 48 timmar innan start med ett tillägg på 10 Euro. Max antal startande, 1500 förare. Till förare som har anmält sig före anmälningstidens utgång, men som inte kommer med p.g.a. platsbrist, återbetalas anmälningsavgiften.

VILLKOR FÖR KÖP
Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av anmälningar/biljetter/platser till evenemang. När bokning skett är du som kund bunden av ditt köp. Inga bokningar/ köp kan göras utan förskottsbetalning. Du ansvarar själv för att kontrollera om ett evenemang är inställt. Om ett evenemang ställs in bör Du kontakta oss som arrangör, som ansvarar för frågor om dennes eventuella återbetalning för anmälningar/biljetter/platser. Vid inställt evenemang återbetalas inte administrationsavgiften som är 15 Euro. Betald anmälan kan inte överlåtas till annan person. Vi förbehåller oss rätten att makulera din/er anmälan, om du missbrukar våra tjänster, använder falska identitetsuppgifter, bryter mot våra köpevillkor. I dessa fall återbetalas inte någonting av inbetalt belopp.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
*Avbeställningsskydd kostar 10 Euro. Hela anmälningsavgiften betalas tillbaka mot uppvisande av läkarintyg om du har avbeställningsskydd. Gäller inte för resor eller boende i samband med tävlingen. Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med anmälningstillfället. Avbeställningsskyddet gäller om följande inträffar.
- Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
- Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
- Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej.
Avbeställningsskydd 10 Euro (0 % moms ).

STARTBEKRÄFTELSE
Var noga med ett ange korrekte e-postadress vid anmälan. Eftersom startbekräftelsen, PM och all nödvändig information kommer att skickas ut via e-post. All information finns på hemsidan så inget PM kommer att skickas ut via vanlig post. Startnummer finns under den preliminära startlistan på hemsidan efter att anmälningstiden gått ut den 30/4. (Om du motsätter dig att få ditt namn publicerat på internet i start och resultatlistor måste besked om detta skriftligen lämnas till kansliet, se under rubriken kansli).

LICENS
Giltiga internationell licens samt ID ska uppvisas vid incheckning på tävlingsplatsen. Utländska förare skall inneha giltig FIM/UEM-licens eller förarlicens utfärdad av sitt hemlands motorfederation med starttillstånd. Svenska förare skall inneha licens med internationellt tillägg, pris ca. 500 kr (Svemo). Licensbrickan skall vara i guld. Arrangören kan ej utfärda tillfällig licens för utländska förare. För deltagare i Ungdomsklasser gäller kravet på vårdnadshavare enligt SR Enduro 2.1.6.


SEEDNING
Seedning sker gemensamt i varje startgrupp efter anmälningsordning. Har du gjort din anmälan efter den 30/4 kommer du automatiskt placeras i den tur du gjort din anmälan och därmed inte bli seedad.


TÄVLINGSFORDON
Endast Solomotorcyklar kategori I grupp A1 får användas. Maskinklasser E1, E2 och E3 enligt Enduroreglemente Kapitel 3 samt MX 2 och MX1 enligt Motocrossreglementet kapitel 3.

UTRUSTNING
Obligatorisk klädsel är: Godkänd skyddshjälm, stövlar eller kängor som ger gott skydd för såväl fot som vrist, kraftig skyddsklädsel, handskar som ger gott skydd mot handskador, ansiktsmask eller skydd för skador på tänderna om inte integralhjälm används samt ryggskydd som uppfyller Suomen Moottoriliitto, minimikrav. Däckutrustningen är valfri, men inga däckdubbar är tillåtna i tävlingen. Lösa siktskivor på skyddsglasögon (tear off) är inte tillåtet i enduro.

OBS! Bestraffning enligt regelboken Suomen Moottoriliitto

1. Varning
2. Straffavgift 50 Euro
3. Strafftid
4. Uteslutning.

TIDTAGNING
VGN använder elektronisk avläsningsutrustning. Varje tävlande ansvarar för att lånad transponder medförs under hela tävlingen enligt arrangörens anvisningar som finns på incheckningskuvert. Som ger varvtider och mellantider under tävlingens gång. Föraren kan även följas live via hemsidan www.nordicsportevent.se. Ej återlämnad transponder faktureras med 125 Euro i efterhand av VGN.

 
KLASSINDELNING OCH DELTAGARE
För ungdom/veteran/el se tilläggsregler fredag.
 
KLASS   BOTTEN      SIFFROR 
1 Elit  Röd  Vit 
Elit, dam   Lila Vit 
Senior +24 år Gul Svart 
3 Junior Grön Vit
4 Motion 15-29 år Röd Svart
5 Motion 30-39 år Blå Vit
6 Motion 40-49 år Svart Vit
7 Motion 50-59 år Vit Svart
8 Motion dam Lila Vit
9 60 +    

Arrangören förbehåller sig rätten till eventuell seedning av förare i samtliga klasser. Viktigt! För klasserna 1, 2 och 3 gäller två obligatoriska tankstopp i tankslingan som är ny för elitstarten start 12:30. (krav på passering genom tankslinga) Tidstillägg med 5 minuter för förare som missat att passera tankslingan 2 gånger.

TÄVLINGSNUMMER ENLIGT SUOMEN MOOTTORILIITTO: REGLER
Tävlingsnummer ska genom förarnas egen försorg anskaffas och anbringas på motorcykeln. Motorcykeln ska vara försedd med tre tävlingsnummerskyltar. En skylt ska monteras framtill och tvärs motorcykeln. De två andra anbringas längs med var sida av maskinen, ovanför bakaxeln och fot pinnen, så att ett avstånd av minst 200 mm bildas mellan nummerskyltens framkant och en linje dragen vertikalt genom fot pinnen. Tävlingsnummer ska utföras i blockstil och siffrornas minsta storlek ska vara: höjd 100 mm, bredd 50 mm (undantag 1:a) och stapelbredd 20 mm.

STARTTIDER OCH ORDNINGSFÖLJD LÖRDAG OBS! PRELIMINÄRA
Kl. 9:00 - Motionsklasser med ca 10 min mellan starterna, körtid 3 timmar.
Kl. 12:30 -  Elit, senior, junior, körtid 3 timmar.


DRIVMEDEL
Tillhandahålles inte av arrangören.

MILJÖ
Absorberande miljöskydd (miljömatta enligt Suomen Moottoriliitto reglemente) som skydd mot spill på marken ska användas vid service och tankning. Försiktighet ska iakttagas vid dunkhantering så att spill minimeras. Förare/Team som inte har miljömatta medges inte tillträde till serviceområdet, det vill säga depå och tankslinga. Underlåtenhet att uppfylla ovanstående kommer att bestraffas med böter 50 Euro/uteslutning. Miljömatta kan köpas på tävlingsområdet. Service endast på anvisad upp märkt plats. All annan körning i terrängen, än körning på banan under pågående tävling, är brott mot terrängkörningslagen.

INCHECKNING
Publiceras närmare eventet.

BESIKTNING
Sker på tävlingsområdet på fredagen och lördagen, vid besiktning sker även kontroll av transponder, som utdelas i incheckningskuvertet. Viktigt! Högsta Ljudnivå. Ljudnivån mäts enligt metoden 2 meter max, högsta ljudnivå är 112 dB(A). Stickprov genomförs på minst 30 % av antalet deltagare och berörda förare meddelas skriftligt vid incheckningen. Besiktningens öppettider publiceras närmare eventet och i PM.

PRISBEDÖMNING
Den deltagare i respektive klass som först passerat mållinjen med tävlingsmaskin och flest antal varv på kortast tid är segrare i klassen. Övriga förare flaggas av första gången de passerat mållinjen när körtiden, för aktuell klass gått ut eller om max antal varv är körda. Samtliga förare som kört minst ett varv placeras i resultatlistan. Samtliga tävlande som startar erhåller minnesmedalj som hämtas ut i incheckningstältet mot inlämnad transponder och dessutom utdelas hederspriser under kvällens prisceremoni.

RESPITTID
60 minuter efter körtidens utgång för respektive klass.

RESULTATLISTANS OFFENTLIGGÖRANDE
Resultatlista anslås på tävlingsplatsen vid informationen i mässtältet snarast efter det att respittiden gått ut för respektive klass. Resultatet finns även publicerat på hemsidan under resultat, www.nordicsportevent.se. Protesttiden enligt Suomen Moottoriliitto regler är 30 minuter efter det att resultatlistan anslagits. Det är varje deltagares ansvar att bevaka sitt resultat enligt ovanstående. Resultatlistan anslås även vid prisutdelning.

PRISUTDELNING
Prisutdelningen för Totalsegraren, Totaltvåan och Totaltrean för herrar och damer sker i samband med målgången. Prisutdelning för klass 1-9, totalsegraren, totaltvåan och totaltrean sker under kvällens prisceremoni i Vierumäki Hotellanläggning. Totalvinnarna skall finnas på plats även under kvällens prisutdelning. Minnesmedalj fås i samband vid inlämning av transponder vid incheckningen. Pokaler hämtas ut i samband med kvällens prisceremoni. Mer information skickas ut till alla anmälda efter anmälningstidens utgång den 30 april i PM1.

 
PRISPENGAR I SAMTLIGA KLASSER
    1:an   2:an   3:an  
1 Elit  1000 Euro 500 Euro  250 Euro
Elit, dam   200 Euro 100 Euro 50 Euro
Senior 40+  200 Euro 100 Euro 50 Euro
3 Junior U23 200 Euro 100 Euro  50 Euro
Alla deltagare erhålls minnesmedalj i utbyte av transponder.
 
ANSVAR
Allt deltagande sker på den tävlandes egen risk. Nordic Sport & Event OY & Asikkalan Motor Club Association samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffande skador, olycksfall eller dylikt samt under resan till och från VGN beträffande väderlek eller annan force majeure.
 
FILM/FOTORÄTTIGHETER/ÖVRIG FÖRSÄLJNING
Alla rättigheter till kommersiell försäljning av videofilmer/foton från tävlingen, förbehålls Nordic Sport & Event AB. Den som vill köpa sig film och- eller fotorättigheter ombeds att kontakta VGN´s kansli för tillstånd och avtal i god tid före tävlingen. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll. All övrig försäljning inom tävlingsområdet är förbjuden utan arrangörens tillstånd. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll.
 
INSTÄLLD TÄVLING
I händelse av att tävlingen ställs in meddelas detta på www.nordicsportevent.se hemsida, snarast efter det att tävlingsledningen fattat beslut om inställande. Inbetalda startavgifter minus avdrag på 15 Euro för administration återbetalas.
 
ÅTERBUD
Eventuella återbud lämnas till kansliet via E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
SJUKVÅRD
Läkare och sjukvårdspersonal finns på tävlingsplatsen under tävlingsdagen.
 
________________________________________
Välkommen önskar Nordic Sport & Event tillsammans med 
Asikkalan Motor Club Association !