fb  google  you

Tilläggsregler fredag Vierumäki 2017

 Den 26 maj 2017
 
Tillståndsnummer: 1/CC/2017
 
Tävlingen arrangeras enligt Suomen Moottoriliitto ry regler och dessa tilläggsregler som godkänts av för tävlingen av Suomen Moottoriliitto utsedd Super visor. Fullständiga tävlingsregler finns på Suomen Moottoriliitto hemsida. http://www.moottoriliitto.fi/ajajille/saannot/cross-country/ 
 
ARRANGÖRER
Nordic Sport & Event Oy (Nedan kallat NSE)
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
 
Asikkalan Motor Club Association (AsikMK)
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
 
ORGANISTIONSKOMMITÈ
Ledarmöten: Management: Mika Brandt, Tuomo Järvinen, Conny Bohlin, Juuso Pulliainen, Janne Ripatti, Arto Rintakoski, Reijo Kivelä, Juuso Valtakari, Karri Kuisma, Ville Haapasalo, Marko Kaivolainen, Marko Avikainen.
 
TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare: Marko Kaivolainen
Biträdande Tävlingsledare: Mika Brandt
Tävlings kansli/sekretariat: Tarja Kaivolainen och Anu Brandt
Bana ansvarig: Ville Haapasalo
Tävlings inspektör: Reijo Kivelä
Besiktnings ansvarig: Kai Koutajoki
Start och tankslinga ansvarig: Veikko Sääksjärvi
Banansvarig: Jouko Huila
Tid tagning: NSE
Säkerhets ansvar: Jukka Lehtimäki
Promotor: Conny Bohlin
Media: Juuso Valtakari
Koordinator: Juuso Pulliainen
 
KANSLI (Sverige)
Adress: Nordic sport & Event AB, Broväg 10, 621 40 Visby 
Telefontider: måndag-fredag 08.15-16.30
Telefon: +46498-69 12 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida:www.nordicsportevent.se
 
KANSLI (Finland)
Adress: Nordic Sports & Event OY, Mechelingatan 10 A 2, 00101 Helsingfors
Telefontider: 9.00-16.00 måndag-fredag
Telefon: 0409009011 eller 044 2854749
E-post:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  
Webbplats: www.nordicsportevent.fi
 
TÄVLINGENS ART
Enduro Typ 2 Special – Varvlopp Internationell, cirka 8 km per varv. Medelhastighet på ca: 35 km/h. Öppet för både registrerade och ej registrerade fordon, ej körkortskrav.
 
KÖRTID
Ungdom VGN – Informeras senare
Guldhjälm – Informeras senare (Guldhjälm klass är bara för Finska förare)
Veteranklass - I samtliga klasser är körtiden 60 min där tävling bryts efter full körtid oavsett var ledaren befinner sig.
El klass- Är körtiden ca 30 min, med två starter samma dag. Tiderna slås ihop till en total tid. 
   
 
DELTAGARE
 
Guldhjälm
Förare som är under 12 år och kör under 85cc 2-takt. Föraren måste vara Finsk medborgare och inneha SML (Finskamotorcykelförbundet) licens.
 
Ungdom
Deltagande i klass 1: fr.o.m. det år föraren fyller 12 år.
E0, 2-takt över 49ccmen max 85cc och 4-takt över 75 cc, men max 150cc.
Deltagande i klass 2: fr.o.m. det år föraren fyller 13 år.
E1, MX2 2-takt över 100cc men max 144cc och 4-takt över175cc men max 250cc. 
Flicktävling intrigeras i varje klass
 
Föraren ska inneha Suomen Moottorilliitto ungdomslicens för enduro, alternativt licens för annan Suomen Moottoriliitto -disciplin med tilläggsgren Ungdom Enduro. Förare som är 15-16 år kan lösa juniorlicens som även gäller för ungdomsklass, men får inte tävla i både ungdoms- och juniorklass samma tävlingsdag. Svenska förare måste ha en nationell/internationell endurolicens (licensbrickan skall vara i guld).
 
Veteranklass= Classic / El klass
Giltiga internationell licens samt ID ska uppvisas vid incheckning på tävlingsplatsen. Utländska förare skall inneha giltig FIM/UEM-licens eller förarlicens utfärdad av sitt hemlands motorfederation med starttillstånd. Svenska förare skall inneha licens med internationellt tillägg, pris ca. 500 kr (Svemo).  Arrangören kan inte utfärda tillfällig licens för utländska förare. 
 
ANMÄLAN
Anmälan sker på hemsidan, www.nordicsportevent.se där startavgiften för Guldhjälm 40 € (Bara för Finska körare), Ungdom GGN 40 € och Veteranklass 60 € betalas i samband med anmälan. Direkt efter att en korrekt anmälan gjorts skickas ett bekräftelse mail på att anmälan blivit godkänd. Felaktig anmälan noteras inte som anmälan. Tävlingsledningen kommer inte att kontakta förare per telefon för att rätta till felaktig anmälan.
 
PRIS
Guldhjälm - 40 € (Finska körare)
Ungdom - 40 €
Veteranklass - 60 €
El klass - 60 €
Priserna är inklusive 10 % moms då det är en idrottstävling i Finland.
 
ANMÄLNINGSTIDENS UTGÅNG
Anmälningstiden går ut den 30 april 2017. Skulle det finnas platser kvar går det att efteranmäla sig i mån av plats fram till 48 timmar innan start med ett tillägg på 10 €. Max antal startande är 200 förare. Till förare som har anmält sig före anmälningstidens utgång, men som inte kommer med p.g.a. platsbrist, återbetalas anmälningsavgiften.
 
VILLKOR FÖR KÖP
Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av anmälningar/biljetter/platser till evenemang. När bokning skett är du som kund bunden av ditt köp. Inga bokningar/ köp kan göras utan förskottsbetalning. Du ansvarar själv för att kontrollera om ett evenemang är inställt. Om ett evenemang ställs in bör Du kontakta oss som arrangör, som ansvarar för frågor om dennes eventuella återbetalning för anmälningar/biljetter/platser. Vid inställt evenemang återbetalas inte administrationsavgiften som är 15 €. Betald anmälan kan inte överlåtas till annan person. Vi förbehåller oss rätten att makulera din/er anmälan, om du missbrukar våra tjänster, använder falska identitetsuppgifter, bryter mot våra köpevillkor. I dessa fall återbetalas inte någonting av inbetalt belopp.
 
AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Avbeställningsskydd kostar 10 €. Hela anmälningsavgiften betalas tillbaka mot uppvisande av läkarintyg. Gäller inte för resor eller boende i samband med tävlingen. Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med anmälningstillfället. Avbeställningsskyddet gäller om följande inträffar.
- Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
- Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
- Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej.
Avbeställningsskydd 10 € (0 % moms) Priserna är inklusive 10 % moms då det är en idrottstävling i Finland.
 
STARTBEKRÄFTELSE
Var noga med ett ange korrekte e-postadress vid anmälan. Eftersom startbekräftelse, PM och all nödvändig information kommer att skickas ut via e-post. All information finns på hemsidan så inget PM kommer att skickas ut via vanlig post. Startnummer finns i startlistan på hemsidan efter att anmälan stängt den 30 april 2017. (Om du motsätter dig att få ditt namn publicerat på Internet i start och resultatlistor måste besked om detta skriftligen lämnas till kansliet, se under rubriken kansli). Viktigt! Anmälan skall vara godkänd av förälder/vårdnadshavare som på särskild blankett i samband med incheckningen skall skriva på föräldraförsäkring.
 
LICENS
Giltiga internationell licens samt ID ska uppvisas vid incheckning på tävlingsplatsen. Utländska förare skall inneha giltig FIM/UEM-licens eller förarlicens utfärdad av sitt hemlands motorfederation med starttillstånd. Svenska förare skall inneha licens med internationellt tillägg, pris ca. 500 kr (Svemo).  Arrangören kan ej utfärda tillfällig licens för utländska förare.  För deltagare i Ungdoms- och Guldhjälmsklasser gäller kravet på vårdnadshavare enligt SR Enduro 2.1.6.
Guldhjälmsförare kan inte lösa tillfällig licens. Guldhjälmsklass är bara för Finska förare.
KLASSINDELNING
 
KLASS- Ungdom  KUBIK BOTTEN SIFFRA  
1 - Ungdom E0 12-15 år boys 85 CC VIT SVART
1 - Ungdom E0 12-15 år girls 85 CC VIT SVART
2 - Ungdom E1 13-15 år boys 125 CC VIT SVART
2 - Ungdom E1 13-15 år girls 125 CC VIT SVART

 

KLASS- Veteran/El BOTTEN SIFFRA  
10 - Veteran mordernare VIT SVART
11 - Veteran äldre VIT SVART
12 - El VIT GRÖN
 
TÄVLINGSFORDON GULDHJÄLM & UNGDOM
Endast Solomotorcyklar kategori 1 Grupp A1 får användas.
Klass 1, Maskinklass E0 enligt SR Enduro (Från 49cc till 85cc 2-takt och från 75cc till 150cc 4-takt).
Klass 2, Maskinklass E1 enligt SR Enduro (Från 100cc till 144cc 2-takt och 175cc till 250cc 4-takt).
Klass 3, Mc över 65cc till 85cc 2-takt och från 100cc till 150cc 4-takt (SR Enduro 9.5.1).
Klass 4, Mc över 50cc till 65cc 2-takt (SR Enduro 9.5.1).
Klass 5, Mc max 50cc 2-takt (SR Enduro 9.5.1).  
 
TÄVLINGSFORDON VETERANKLASS=Classic
Veteran=Classic "modernare" Enligt Cross & Trailveteranernas reglemente. Klass B, C, D, D 1, E, E1. 
Veteran "Äldre" Enligt Cross & Trailveteranernas reglemente. Klass A, 
Till Cross & Trailveteranernas reglemente från Finska Classic federation http://classicmx.fi/pages/cmc-saannot.html
Mer information om Veteran=Classic regler Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. sekreterare för Classic Motocross Finland ry.
   
 
EL KLASS
Maskinklass Enduro E1 (EE1).
Eftersom fordonen endast klarar 30 min i spåret har klassen 2 olika starter. Därefter läggs båda tiderna ihop och den förare som kommit i mål på snabbast tid är segrare i klassen. Målgång sker på myren och för de förare som inte hinner ända fram får springa i mål.
 
 
TÄVLINGSNUMMER ENLIGT SUOMEN MOOTTORILIITTO:  REGLER
Tävlingsnummer ska genom förarnas egen försorg anskaffas och anbringas på motorcykeln. Motorcykeln ska vara försedd med tre tävlingsnummerskyltar. En skylt ska monteras framtill och tvärs motorcykeln. De två andra anbringas längs med var sida av maskinen, ovanför bakaxeln och fot pinnen, så att ett avstånd av minst 200 mm bildas mellan nummerskyltens framkant och en linje dragen vertikalt genom fot pinnen. Tävlingsnummer ska utföras i blockstil och siffrornas minsta storlek ska vara: höjd 100 mm, bredd 50 mm (undantag 1:a) och stapelbredd 20 mm.
 
STARTTIDER FREDAG
8.30-9.45: klass 5, Guldhjälm 50 cc
10.00-10.45: klass 4,3 guldhjälm 85/65 cc
11.00-11.30: klass 12, VGN El första start
12.00-14.00: Klass 1 & 2,  Ungdom GGN
13.30-14:00: Klass 12, VGN El andra start
14.00-15.00: Klass 10,11 Classic
 
DRIVMEDEL
Tillhandahålles inte av arrangören.
 
UTRUSTNING
Obligatorisk klädsel är: Godkänd skyddshjälm, stövlar eller kängor som ger gott skydd för såväl fot som vrist, kraftig skyddsklädsel, handskar som ger gott skydd mot handskador, ansiktsmask eller skydd för skador på tänderna om inte integralhjälm används samt ryggskydd som uppfyller SVEMO:s minimikrav. Däckutrustningen är valfri, men inga däckdubbar är tillåtna i tävlingen. Lösa siktskivor på skyddsglasögon (tear off) är inte tillåtet i enduro. 
 
OBS! Bestraffning enligt regelboken 
1. Varning 
2. Straffavgift 50 € 
3. Strafftid
4. Uteslutning
 
MILJÖ
Absorberande miljöskydd (miljömatta enligt Svemos reglemente) som skydd mot spill på marken ska användas vid service och tankning. Försiktighet ska iakttagas vid dunkhantering så att spill minimeras. Förare/Team som inte har miljömatta medges inte tillträde till serviceområdet, det vill säga depå och tankslinga. Underlåtenhet att uppfylla ovanstående kommer att bestraffas med straffavgift 50 € / uteslutning (SR Enduro 5.6.3). Miljömatta kan köpas på tävlingsområde. Service endast tillåten på anvisad upp märkt plats. All annan körning i terrängen, än körning på banan under pågående tävling, är brott mot terrängkörningslagen.
 
INCHECKNING
Sker i incheckningstältet på tävlingsområdet på Tofta under fredagen. Där hämtas startkuvert ut, med nummerlapp och lånad transponder. Uppge startnummer och uppvisa giltig licens och legitimation. 
Incheckningens öppettider publiceras närmare eventet.
 
BESIKTNING
Sker på tävlingsområdet på fredagen. Vid besiktning sker även kontroll av transponder, som utdelas i incheckningskuvertet. Viktigt! Högsta Ljudnivå Ljudnivån mäts enligt metoden 2 meter max, högsta ljudnivå är 112 dB(A). Besiktningens öppettider publiceras närmare eventet och i PM.
 
TIDTAGNING
VGN använder elektronisk avläsningsutrustning. Varje tävlande ansvarar för att lånad transponder medförs under hela tävlingen enligt arrangörens anvisningar som finns på incheckningskuvert. Som ger varvtider och mellantider under tävlingens gång. Föraren kan även följas live via hemsidan www.nordicsportevent.se Ej återlämnad transponder faktureras med 125 € i efterhand av arrangör.
 
PRISBEDÖMNING
"Den deltagare i respektive klass som inom angiven körtid kört flest varv på kortast tid är segrare i klassen." Förare flaggas av första gången de passerar mållinjen när körtiden för aktuell klass gått ut. Samtliga förare som kört minst ett varv placeras i resultatlistan. Samtliga tävlande som startar erhåller minnesmedalj och dessutom utdelas hederspriser.
 
RESPITTID
30 minuter efter körtidens utgång för respektive klass.
 
RESULTATLISTANS OFFENTLIGGÖRANDE
Resultatlista anslås på tävlingsplatsen vid incheckningsbodarna snarast efter det att respittiden gått ut för respektive klass. Resultatlistan finns även på hemsidan, www.nordicsportevent.se. Protesttiden enligt Suomen Moottoriliito regler är 30 minuter efter det att resultatlistan anslagits. Det är varje deltagares ansvar att bevaka sitt resultat enligt ovanstående. Resultatlistan anslås även vid prisutdelning.
 
PRISUTDELNING FÖR UNGDOM & GULDHJÄLM
Priser enligt SR enduro (1/3 av antalet startande i varje klass). Segrare i klass 1 och 2 ska infinna sig på scenen i eventområdet. Medaljen fås i samband med inlämning av transponder vid incheckningstältet på Vesivehmaa. Prisceremoni för samtliga deltagare på kvällen på Vierumäki Arena kl. 18.00, där också pokaler hämtas ut med efterföljande buffé (biljetter köps separat).
 
PRISUTDELNING FÖR ÖVRIGA KLASSER
Prisutdelning för veteran = Classic- och el klass sker i samband med prisutdelningen på lördagen för hela Vierumäki Grand National.
 
DUSCH & BASTU
Vi erbjuder alla deltagare tillgång till dusch och bastu i Vierumäki tävlings village. Öppettider publiceras närmare tävling.
 
ANSVAR
Allt deltagande sker på den tävlandes egen risk. Nordic Sport & Event, Suomen Moottoriliitto, Asikkalan Motor Club Association samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffande skador, olycksfall eller dylikt samt under resan till och från VGN beträffande väderlek eller annan force majeure.
 
FILM/FOTORÄTTIGHETER/ÖVRIG FÖRSÄLJNING
Alla rättigheter till kommersiell försäljning av videofilmer/foton från tävlingen, förbehålls Nordic Sport & Event. Den som vill köpa sig film och- eller fotorättigheter ombeds att kontakta VGN,s kansli för tillstånd och avtal i god tid före tävlingen. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll. All övrig försäljning inom tävlingsområdet är förbjuden utan arrangörens tillstånd. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll.
 
INSTÄLLD TÄVLING
I händelse av att tävlingen ställs in meddelas detta på www.nordicsportevent.se's hemsida, snarast efter det att tävlingsledningen fattat beslut om inställande. Inbetalda startavgifter minus avdrag på 150 Sek för administration återbetalas.
 
ÅTERBUD
Eventuella återbud lämnas till kansliet via E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
Välkommen önskar Nordic Sport & Event och Asikkalan Motor Club Association (AsikMK)