fb  google  you

Preliminära tilläggsregler GGN fredag

Tilläggsregler fredag Gotland Grand National 2017

Tofta den 27 oktober 2017

 
Tillståndsnummer: 70-81
EMN: 30-137
IMN: 490-34
Tävlingen arrangeras enligt Svemo regler och dessa tilläggsregler som godkänts av för tävlingen av Svemo utsedd Supervisor. Fullständiga tävlingsregler finns på SVEMO.
 
ARRANGÖRER
- Gotlands Motorförenings Speedwayklubb, 834001-3252, (Nedan kallat GMF)
- Frivilliga Motorcykelkåren Gotland, 834001-0795, (Nedan kallat FMCK). 
I samarbete med - Nordic Sport & Event AB 556761-0489 (Nedan kallat NSE)
 
ORGANISTIONSKOMMITÈ
Ledarmöten: Claes Randlert, Conny Bohlin, Angelica Thomsson, Anette Medbom, Peter Olofsson, Roger Svensson och Erik Hansson.
 
TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare: Kenneth Häglund
GGN c/o Nordic Sport & Event AB Broväg 10, 621 40 Visby, 0498-69 12 00
SVEMO Supervisor: Göran Bengtsson
 
KANSLI
Adress: Nordic sport & Event, Broväg 10, 621 40 Visby 
Telefontider: måndag-fredag 08.15-16.30
Telefon: 0498-69 12 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.nordicsportevent.se
 
TÄVLINGENS ART
Enduro Typ 2 Special – Varvlopp Internationell, cirka 8 km per varv. Startplats Tofta skjutfält. 15 km sydost Visby.  Medelhastighet på ca: 35 km/h. Öppet för både registrerade och ej registrerade fordon, ej körkortskrav.
 
KÖRTID
Lilla GGN - Ungdom - I samtliga klasser är körtiden 2 timmar.
Guldhjälm - Är körtiden 45 min.
Veteranklass - I samtliga klasser är körtiden 60 min där tävling bryts efter full körtid oavsett var ledaren befinner sig.
 
DELTAGARE
Guldhjälm
För förare som t.o.m. innevarande år fyller 12 år på upp till 85 cc 2-takt.
Förare i Guldhjälm måste ha genomfört Guldhjälmskurs i enduro och inneha Guldhjälmslicens. Guldhjälmsförare kan inte lösa tillfällig licens och är endast öppen för nationella deltagare.
 
Lilla GGN Ungdom
Deltagande i klass 1: fr.o.m. det år föraren fyller 12 år.
E0, 2-takt över 50ccmen max 85cc och 4-takt över 75 cc, men max 150cc.
Deltagande i klass 2: fr.o.m. det år föraren fyller 13 år.
E1, MX2 2-takt över 100cc men max 144cc och 4-takt över175cc men max 250cc. 
Flicktävling interigeras i varje klass
Föraren ska inneha Svemo ungdomslicens för enduro, alternativt licens för annan Svemo-disciplin med tilläggsgren Ungdom Enduro. Förare som är 15-16 år kan lösa juniorlicens som även gäller för ungdomsklass, men får inte tävla i både ungdoms- och juniorklass samma tävlingsdag.
 
VETERANKLASS
Förare som lägst under året fyller 15 och innehar Svemo utfärdad årslicens för Enduro licensklass Junior, Senior, Elit, alternativt licens för annan Svemo-disciplin med tilläggsgren Enduro eller tillfällig licens. Även FIM och UEM internationell licens för enduro gäller (för internationella förare krävs också starttillstånd från federation). Viktigt! Amatör- eller ungdomslicens gäller inte.
 
ANMÄLAN
Anmälan sker på hemsidan, www.nordicsportevent.se där startavgiften för Guldhjälm 395 SEK, Lilla GGN - Ungdom 395 SEK och Veteranklass 595 SEK betalas i samband med anmälan. Direkt efter att en korrekt anmälan gjorts skickas ett bekräftelse mail på att anmälan blivit godkänd. Felaktig anmälan noteras inte som anmälan. Tävlingsledningen kommer inte att kontakta förare per telefon för att rätta till felaktig anmälan.
 
PRIS
Guldhjälm - 395 SEK 
Lilla GGN -  Ungdom - 395 SEK 
Veteranklass - 595 SEK 
Priserna är inklusive 6 % moms då det är en idrottstävling.
 
ANMÄLNINGSTIDENS UTGÅNG
Anmälningstiden går ut den 30 september 2017. Skulle det finnas platser kvar går det att efteranmäla sig i mån av plats fram till 48 timmar innan start med ett tillägg på 100 SEK. Max antal startande är 200 förare. Till förare som har anmält sig före anmälningstidens utgång, men som inte kommer med p.g.a. platsbrist, återbetalas anmälningsavgiften.
 
VILLKOR FÖR KÖP
Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av anmälningar/biljetter/platser till evenemang. När bokning skett är du som kund bunden av ditt köp. Inga bokningar/ köp kan göras utan förskottsbetalning. Du ansvarar själv för att kontrollera om ett evenemang är inställt. Om ett evenemang ställs in bör Du kontakta oss som arrangör, som ansvarar för frågor om dennes eventuella återbetalning för anmälningar/biljetter/platser. Vid inställt evenemang återbetalas inte administrationsavgiften som är 150 kr. Betald anmälan kan inte överlåtas till annan person. Vi förbehåller oss rätten att makulera din/er anmälan, om du missbrukar våra tjänster, använder falska identitetsuppgifter, bryter mot våra köpevillkor. I dessa fall återbetalas inte någonting av inbetalt belopp.
 
AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Avbeställningsskydd kostar 100 SEK. Hela anmälningsavgiften betalas tillbaka mot uppvisande av läkarintyg. Gäller inte för resor eller boende i samband med tävlingen. Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med anmälningstillfället. Avbeställningsskyddet gäller om följande inträffar.
- Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
- Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
- Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej.
Avbeställningsskydd 100 SEK (0 % moms ) Priserna är inklusive 6 % moms då det är en idrottstävling.
 
STARTBEKRÄFTELSE
Var noga med ett ange korrekte e-postadress vid anmälan. Eftersom startbekräftelse, PM och all nödvändig information kommer att skickas ut via e-post. All information finns på hemsidan så inget PM kommer att skickas ut via vanlig post. Startnummer finns i startlistan på hemsidan efter att anmälan stängt den 30 september 2017. (Om du motsätter dig att få ditt namn publicerat på Internet i start och resultatlistor måste besked om detta skriftligen lämnas till kansliet, se under rubriken kansli). Viktigt! Anmälan skall vara godkänd av förälder/vårdnadshavare som på särskild blankett i samband med incheckningen skall skriva på föräldraförsäkran.
 
LICENS
Licens samt ID ska uppvisas vid incheckning på tävlingsplatsen. Har du ingen licens kan du lösa en tillfällig licens via Svemo TA. Besök Svemos hemsida www.svemo.se. Utskrift på betald licens skall uppvisas på tävlingsplatsen. Det går inte att köpa licens på tävlingsplatsen utan ska lösas innan.
Utländska förare skall inneha giltig FIM/UEM-licens eller förarlicens utfärdad av sitt hemlands motorfederation med startillstånd. Arrangören kan ej utfärda tillfällig licens för utländska förare.
För deltagare i Lilla GGN - Ungdom- och Guldhjälmsklasser gäller kravet på vårdnadshavare enligt SR Enduro 2.1.6.
Guldhjälmsförare kan inte lösa tillfällig licens.
 
KLASSINDELNING
 
KLASS- Guldhjälm  KUBIK BOTTEN SIFFRA  
85 CC VIT SVART
3 (girls) 85 CC VIT SVART
65 CC VIT SVART
4 (girls)  65 CC VIT SVART
 
KLASS- Lilla GGN - Ungdom  KUBIK BOTTEN SIFFRA  
1 - E0 12-16 år 85 CC VIT SVART
1 - E0 12-16 år (girls) 85 CC VIT SVART
2 - E1 13-16 år 125 CC VIT SVART
2 - E1 13-16 år (gilrs) 125 CC VIT SVART
 
 
KLASS- Övriga BOTTEN SIFFRA  
10 - Veteran mordernare VIT SVART
11 - Veteran äldre VIT SVART
 
TÄVLINGSFORDON GULDHJÄLM & Lilla GGN  - Ungdom
Endast Solomotorcyklar kategori 1 Grupp A1 får användas.
Klass 1, Maskinklass E0 enligt SR Enduro (Från 49cc till 85cc 2-takt och från 75cc till 150cc 4-takt).
Klass 2, Maskinklass E1 enligt SR Enduro (Från 100cc till 144cc 2-takt och 175cc till 250cc 4-takt).
Klass 3, Mc över 65cc till 85cc 2-takt och från 100cc till 150cc 4-takt (SR Enduro 9.5.1).
Klass 4, Mc över 50cc till 65cc 2-takt (SR Enduro 9.5.1).
 
TÄVLINGSFORDON VETERANKLASS
Veteran "modernare" Enligt Cross & Trailveteranernas reglemente. Klass D+, E och F. 
Veteran "Äldre" Enligt Cross & Trailveteranernas reglemente. Klass A, B, C, D och G. 
Till Cross & Trailveteranernas reglemente --> KCTV
 
TÄVLINGSNUMMER ENLIGT SVEMO: S REGLER
Tävlingsnummer ska genom förarnas egen försorg anskaffas och anbringas på motorcykeln. Motorcykeln ska vara försedd med tre tävlingsnummerskyltar. En skylt ska monteras framtill och tvärs motorcykeln. De två andra anbringas längs med var sida av maskinen, ovanför bakaxeln och fotpinnen, så att ett avstånd av minst 200 mm bildas mellan nummerskyltens framkant och en linje dragen vertikalt genom fotpinnen. Tävlingsnummer ska utföras i blockstil och siffrornas minsta storlek ska vara: höjd 100 mm, bredd 50 mm (undantag 1:a) och stapelbredd 20 mm.
 
STARTTIDER FREDAG (OBS! Preliminära tider)
09.00-09.45: klass 4,5 Guldhjälm 85/65 cc
11.00-12.00: klass 10,11 Veteran
13.00-15.00: Klass 1,2  Lilla GGN - Ungdom 
 
 
DRIVMEDEL
Tillhandahålles inte av arrangören.
 
UTRUSTNING
Obligatorisk klädsel är: Godkänd skyddshjälm, stövlar eller kängor som ger gott skydd för såväl fot som vrist, kraftig skyddsklädsel, handskar som ger gott skydd mot handskador, ansiktsmask eller skydd för skador på tänderna om inte integralhjälm används samt ryggskydd som uppfyller SVEMO:s minimikrav. Däckutrustningen är valfri, men inga däckdubbar är tillåtna i tävlingen. Lösa siktskivor på skyddsglasögon (tear off) är inte tillåtet i enduro. OBS! Bestraffning enligt regelboken SR.E 2.6: 1. Varning, 2. Straffavgift 500:-, 3. Uteslutning.
 
MILJÖ
Absorberande miljöskydd (miljömatta enligt Svemos reglemente) som skydd mot spill på marken ska användas vid service och tankning. Försiktighet ska iakttagas vid dunkhantering så att spill minimeras. Förare/Team som inte har miljömatta medges inte tillträde till serviceområdet, det vill säga depå och tankslinga. Underlåtenhet att uppfylla ovanstående kommer att bestraffas med straffavgift 500kr / uteslutning (SR Enduro 5.6.3). Miljömatta kan köpas på tävlingsområde. Service endast tillåten på anvisad uppmärkt plats. All annan körning i terrängen, än körning på banan under pågående tävling, är brott mot terrängkörningslagen.
 
INCHECKNING
Sker i incheckningstältet på tävlingsområdet på Tofta under fredagen. Där hämtas startkuvert ut, med nummerlapp och lånad transponder. Uppge startnummer och uppvisa giltlig licens och legitimation. 
Incheckningens öppettider publiceras närmare eventet.
 
BESIKTNING
Sker på tävlingsområdet på fredagen. Vid besiktning sker även kontroll av transponder, som utdelas i incheckningskuvertet. Viktigt! Högsta Ljudnivå Ljudnivån mäts enligt metoden 2 meter max, högsta ljudnivå är 112 dB(A). Besiktningens öppettider publiceras närmare eventet och i PM.
 
TIDTAGNING
GGN använder elektronisk avläsningsutrustning. Varje tävlande ansvarar för att lånad transponder medförs under hela tävlingen enligt arrangörens anvisningar som finns på incheckningskuvert. Som ger varvtider och mellantider under tävlingens gång. Föraren kan även följas live via hemsidan www.nordicsportevent.se Ej återlämnad transponder faktureras med 1250 sek i efterhand av arrangör.
 
PRISBEDÖMNING
"Den deltagare i respektive klass som inom angiven körtid kört flest varv på kortast tid är segrare i klassen." Förare flaggas av första gången de passerar mållinjen när körtiden för aktuell klass gått ut. Samtliga förare som kört minst ett varv placeras i resultatlistan. Samtliga tävlande som startar erhåller minnesmedalj och dessutom utdelas hederspriser.
 
RESPITTID
30 minuter efter körtidens utgång för respektive klass.
 
RESULTATLISTANS OFFENTLIGGÖRANDE
Resultatlista anslås på tävlingsplatsen vid incheckningsbodarna snarast efter det att respittiden gått ut för respektive klass. Resultatlistan finns även på hemsidan, www.nordicsportevent.se. Protesttiden enligt SVEMO:s regler är 30 minuter efter det att resultatlistan anslagits. Det är varje deltagares ansvar att bevaka sitt resultat enligt ovanstående. Resultatlistan anslås även vid prisutdelning.
 
PRISUTDELNING FÖR Lilla GGN - UNGDOM & GULDHJÄLM
Priser enligt SR enduro (1/3 av antalet startande i varje klass). Segrare i klass 1 och 2 ska infinna sig på scenen i eventområdet. Medaljen fås i samband med inlämning av transponder vid incheckningstältet på Tofta. Prisceremoni för samtliga deltagare på kvällen på Visby Strand kl. 18.00, där också pokaler hämtas ut med efterföljande tacobuffé (biljetter köps separat).
 
PRISUTDELNING FÖR ÖVRIGA KLASSER
Prisutdelning för veteran- och elklass sker i samband med prisutdelningen på lördagen för hela Gotland Grand National.
 
SVENSK ENDUROKLASSIKER - UNGDOMAR
Gotland Grand National som avslutar UNGDOMS KLASSIKERN som är den tredje deltävlingen. Stångebroslaget och Ränneslättsloppet är de övriga två tävlingarna som ingår. Minnesmedalj sändes till de förare som genomfört alla tre deltävlingar under samma år. Deltagarna redovisas från respektive deltävling till GGN som efter tävlingen redovisar resultatlistan. Se respektive tävling för kriterier till genomför klassiker. För GGN gäller följande: Förare i klass 1 och klass 2 måste ha fullföljt minst 50 % av segrarens målgångstid/varv. Klassikermedaljer skickas ut ca en månad efter GGN genomförts. Gäller ej Veteranklass.
Guldhjälmsklass ingår inte i Svensk Enduroklassiker.
 
SVENSK ENDUROKLASSIKER - VETERANKLASS 
Stångebroslaget och Ränneslättsloppet är de övriga två tävlingarna som ingår. Minnesmedalj sändes till de förare som genomfört alla tre deltävlingar under samma år. Deltagarna redovisas från respektive deltävling till GGN som efter tävlingen redovisar resultatlistan. Se respektive tävling för kriterier till genomför klassiker. För GGN gäller följande: Förare måste ha fullföljt minst 50 % av segrarens målgångstid/varv. Klassikermedaljer skickas ut ca en månad efter GGN genomförts.
 
DUSCH & BASTU
Vi erbjuder alla deltagare tillgång till dusch och bastu vid kallbadhuset i Visby mitt emot Wisby Strand där prisutdelningen och buffén sker. Öppetider publiceras närmare tävling.
 
ANSVAR
Allt deltagande sker på den tävlandes egen risk. (GMF), (FMCK), (NSE),(SVEMO) samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffande skador, olycksfall eller dylikt samt under resan till och från GGN beträffande väderlek eller annan force majeure.
 
FILM/FOTORÄTTIGHETER/ÖVRIG FÖRSÄLJNING
Alla rättigheter till kommersiell försäljning av videofilmer/foton från tävlingen, förbehålls Nordic Sport & Event AB. Den som vill köpa sig film och- eller fotorättigheter ombeds att kontakta GGN,s kansli för tillstånd och avtal i god tid före tävlingen. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll. All övrig försäljning inom tävlingsområdet är förbjuden utan arrangörens tillstånd. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll.
 
INSTÄLLD TÄVLING
I händelse av att tävlingen ställs in meddelas detta på www.nordicsportevent.se's hemsida, snarast efter det att tävlingsledningen fattat beslut om inställande. Inbetalda startavgifter minus avdrag på 150 Sek för administration återbetalas.
 
ÅTERBUD
Eventuella återbud lämnas till kansliet via E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 

Välkommen önskar Nordic Sport & Event tillsammans med Gotlands Motorförening SK och FMCK Gotland!

NSE 155 GGNMÄRKE REN