fb  google  you

Preliminära tilläggsregler Gotland Grand National lördag

Tofta den 28 oktober 2017

Tillståndsnummer: 70-82
EMN: 30-138
IMN: 490-35
Tävlingen arrangeras enligt Svemo regler och dessa tilläggsregler som godkänts av för tävlingen av Svemo utsedd Supervisor. Fullständiga tävlingsregler finns på SVEMO.
 
ARRANGÖRER
- Gotlands Motorförenings Speedwayklubb, 834001-3252, (Nedan kallat GMF)
- Frivilliga Motorcykelkåren Gotland, 834001-0795, (Nedan kallat FMCK). I samarbete med- Nordic Sport & Event AB 556761-0489 (Nedan kallat NSE)
 
ORGANISTIONSKOMMITÈ
Ledarmöten: Claes Randlert, Conny Bohlin, Angelica Thomsson, Anette Medbom, Peter Olofsson, Roger Svensson och Erik Hansson.
 
TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare: Kenneth Häglund
GGN c/o Nordic Sport & Event AB Broväg 10, 621 40 Visby, 0498-69 12 00
SVEMO Supervisor: Göran Bengtsson
 
KANSLI
Adress: Nordic sport & Event, Broväg 10, 621 40 Visby 
Telefontider: måndag-fredag 08.15-16.30
Telefon: 0498-69 12 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida: www.nordicsportevent.se
 
TÄVLINGENS ART
Enduro Typ 2 Special – Varvlopp Internationell, cirka 22 km per varv. Startplats Tofta skjutfält, 15 km sydväst Visby. Medelhastighet på max 50 km/h. Öppet för både registrerade och ej registrerade fordon, ej körkortskrav.
 
KÖRTID
I samtliga klasser är körtiden 3 timmar. Tävlingen bryts efter full körtid oavsett var ledaren befinner sig.
 
DELTAGARE
Förare som lägst under året fyller 15 och innehar Svemo utfärdad årslicens för Enduro licensklass Junior, Senior, Elit, alternativt licens för annan Svemo-disciplin med tilläggsgren Enduro eller tillfällig licens. Även FIM och UEM internationell licens för enduro gäller(för internationella förare krävs också starttillstånd från federartion). Förare som fyller 15 år under innevarande år ska inneha godkänd juniorlicens från SVEMO. Viktigt! Amatör - eller ungdomslicens gäller inte. Nya regler för Juniorklass. Juniorklassen öppen för förare med junior-, senior- eller elitlicens t.o.m. det år föraren fyller 23 år.
 
ANMÄLAN
Anmälan sker på hemsidan, www.nordicsportevent.se där startavgiften 995 SEK betalas i samband med anmälan. Direkt efter att en korrekt anmälan gjorts skickas ett bekräftelse mail på att anmälan blivit godkänd. Felaktig anmälan noteras inte som en anmälan. Tävlingsledningen kommer inte att kontakta förare per telefon för att rätta till felaktig anmälan.
 
PRIS
Gotland Grand National - 995 SEK. 
Priserna är inklusive 6 % moms då det är en idrottstävling.
 
ANMÄLNINGSTIDENS UTGÅNG
Anmälningstiden går ut den 30 september 2017. Skulle det finnas platser kvar går det att efteranmäla sig i mån av plats fram till 48 timmar innan start med ett tillägg på 100 SEK. Max antal startande, 2200 förare. Till förare som har anmält sig före anmälningstidens utgång, men som inte kommer med p.g.a. platsbrist, återbetalas anmälningsavgiften.
 
VILLKOR FÖR KÖP
Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av anmälningar/biljetter/platser till evenemang. När bokning skett är du som kund bunden av ditt köp. Inga bokningar/ köp kan göras utan förskottsbetalning. Du ansvarar själv för att kontrollera om ett evenemang är inställt. Om ett evenemang ställs in bör Du kontakta oss som arrangör, som ansvarar för frågor om dennes eventuella återbetalning för anmälningar/biljetter/platser. Vid inställt evenemang återbetalas inte administrationsavgiften som är 150 kr. Betald anmälan kan inte överlåtas till annan person. Vi förbehåller oss rätten att makulera din/er anmälan, om du missbrukar våra tjänster, använder falska identitetsuppgifter, bryter mot våra köpevillkor. I dessa fall återbetalas inte någonting av inbetalt belopp.
 
AVBESTÄLLNINGSSKYDD
*Avbeställningsskydd kostar 100 SEK. Hela anmälningsavgiften betalas tillbaka mot uppvisande av läkarintyg. Gäller inte för resor eller boende i samband med tävlingen. Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med anmälningstillfället. Avbeställningsskyddet gäller om följande inträffar.
- Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
- Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
- Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej.
Avbeställningsskydd 100 kr (0 % moms ). Priserna är inklusive 6 % moms då det är en idrottstävling.
 
STARTBEKRÄFTELSE
Var noga med ett ange korrekte e-postadress vid anmälan. Eftersom startbekräftelsen, PM och all nödvändig information kommer att skickas ut via e-post. All information finns på hemsidan så inget PM kommer att skickas ut via vanlig post. Startnummer finns under den preliminära startlistan på hemsidan efter att anmälningstiden gått ut den 30/9. (Om du motsätter dig att få ditt namn publicerat på internet i start och resultatlistor måste besked om detta skriftligen lämnas till kansliet, se under rubriken kansli).
 
LICENS
Licens samt ID ska uppvisas vid incheckning på tävlingsplatsen. Har du ingen licens kan du lösa en tillfällig licens via svemo TA. www.svemo.se, utskrift på betald licens skall uppvisas på tävlingsplatsen. Det går inte att köpa Licens på tävlingsplats. Kostnad för tillfällig licens är 475 SEK. Utländska förare skall inneha giltig FIM/UEM-licens eller förarlicens utfärdad av sitt hemlands motorfederation med startillstånd. Arrangören kan ej utfärda tillfällig licens för utländska förare.
 
SEEDNING
Seedning sker gemensamt i varje startgrupp efter förgående års placering. Har du gjort din anmälan efter den 30/9 kommer du automatiskt placeras i den tur du gjort din anmälan och därmed inte bli seedad.
 
MILITÄRKLASS
Är öppen för yrkesofficerare, reservofficerare och anställda soldater i försvarsmakten samt förare i FMCK. Den ska köras på militär mc 258 med militär utrustning. Viktigt! Förarna skall inneha av SVEMO utfärdad årslicens enduro eller tillfällig licens som löses på Svemo hemsida och kan INTE lösas på plats.
 
TÄVLINGSFORDON
Endast Solomotorcyklar kategori I grupp A1 får användas. Maskinklasser E1, E2 och E3 enligt Enduroreglemente Kapitel 3 samt MX 2 och MX1 enligt Motocrossreglementet kapitel 3. 
 
UTRUSTNING
Obligatorisk klädsel är: Godkänd skyddshjälm, stövlar eller kängor som ger gott skydd för såväl fot som vrist, kraftig skyddsklädsel, handskar som ger gott skydd mot handskador, ansiktsmask eller skydd för skador på tänderna om inte integralhjälm används samt ryggskydd som uppfyller SVEMO:s minimikrav. Däckutrustningen är valfri, men inga däckdubbar är tillåtna i tävlingen. Lösa siktskivor på skyddsglasögon (tear off) är inte tillåtet i enduro. 
OBS! Bestraffning enligt regelboken SR.E 2.6: 1. Varning, 2. Straffavgift 500:-, 3. Uteslutning.
 
TIDTAGNING
GGN använder elektronisk avläsningsutrustning. Varje tävlande ansvarar för att lånad transponder medförs under hela tävlingen enligt arrangörens anvisningar som finns på incheckningskuvert. Som ger varvtider och mellantider under tävlingens gång. Föraren kan även följas live via hemsidan www.nordicsportevent.se. Ej återlämnad transponder faktureras med 1250 sek i efterhand av GGN.
 
KLASSINDELNING OCH DELTAGARE
För ungdom/veteran/el se tilläggsregler fredag.
KLASS   BOTTEN      SIFFROR 
1 Elit  Röd  Vit 
Elit, dam   Lila Vit 
Senior Gul Svart 
3 Junior Grön Vit
4 Motion 15-29 år Röd Svart
5 Motion 30-39 år Blå Vit
6 Motion 40-49 år Svart Vit
7 Motion 50-65 år Vit Svart
8 Motion dam Lila Vit
9 Militär Vit Röd
Arrangören förbehåller sig rätten till eventuell seedning av förare i samtliga klasser. Viktigt! För klasserna 1, 2 och 3 gäller två obligatoriska tankstopp i tankslingan som är ny för elitstarten start 12:30. (krav på passering genom tankslinga) Tidstillägg med 5 minuter för förare som missat att passera tankslingan 2 gånger.
 
TÄVLINGSNUMMER ENLIGT SVEMO: S REGLER
Tävlingsnummer ska genom förarnas egen försorg anskaffas och anbringas på motorcykeln. Motorcykeln ska vara försedd med tre tävlingsnummerskyltar. En skylt ska monteras framtill och tvärs motorcykeln. De två andra anbringas längs med var sida av maskinen, ovanför bakaxeln och fotpinnen, så att ett avstånd av minst 200 mm bildas mellan nummerskyltens framkant och en linje dragen vertikalt genom fotpinnen. Tävlingsnummer ska utföras i blockstil och siffrornas minsta storlek ska vara: höjd 100 mm, bredd 50 mm (undantag 1:a) och stapelbredd 20 mm.
 
STARTTIDER OCH ORDNINGSFÖLJD LÖRDAG
Startgrupper och tider publiceras närmare tävling och skickas ut till alla anmälda efter anmälningstiden har gått ut i PM 1.
9.00: Första start
9.10: Andra start
9:20: Tredje start
12.30: Elitstart (klass 1-3)
 
DRIVMEDEL
Tillhandahålles inte av arrangören.
 
MILJÖ
Absorberande miljöskydd (miljömatta enligt Svemos reglemente) som skydd mot spill på marken ska användas vid service och tankning. Försiktighet ska iakttagas vid dunkhantering så att spill minimeras. Förare/Team som inte har miljömatta medges inte tillträde till serviceområdet, det vill säga depå och tankslinga. Underlåtenhet att uppfylla ovanstående kommer att bestraffas med böter 500 SEK / uteslutning (SR Enduro 5.6.3). Miljömatta kan köpas på tävlingsområdet. Service endast på anvisad uppmärkt plats. All annan körning i terrängen, än körning på banan under pågående tävling, är brott mot terrängkörningslagen.
 
INCHECKNING
Sker i incheckningstältet på tävlingsområdet på Tofta under fredagen och lördagen. Där hämtas startkuvert ut, med nummerlapp och lånad transponder. Uppge startnummer och uppvisa giltlig licens och legitimation. Incheckningens öppettider publiceras närmare eventet.
 
 
BESIKTNING
Sker på tävlingsområdet på fredagen och lördagen.Vid besiktning sker även kontroll av transponder, som utdelas i incheckningskuvertet. Viktigt! Högsta Ljudnivå. Ljudnivån mäts enligt metoden 2 meter max, högsta ljudnivå är 112 dB(A). Stickprov genomförs på minst 30 % av antalet deltagare och berörda förare meddelas skriftligt vid incheckningen. Besiktningens öppettider  publiceras närmare eventet och i PM.
 
PRISBEDÖMNING
Den deltagare i respektive klass som först passerat mållinjen med tävlingsmaskin och flest antal varv på kortast tid är segrare i klassen (max antal varv är 6). Övriga förare flaggas av första gången de passerat mållinjen när körtiden, för aktuell klass gått ut eller om max antal varv är körda. Samtliga förare som kört minst ett varv placeras i resultatlistan. Samtliga tävlande som startar erhåller minnesmedalj som hämtas ut i incheckningstältet mot inlämnad transponder och dessutom utdelas hederspriser under kvällens prisceremoni.
 
RESPITTID
60 minuter efter körtidens utgång för respektive klass.
 
RESULTATLISTANS OFFENTLIGGÖRANDE
Resultatlista anslås på tävlingsplatsen vid informationen i mässtältet snarast efter det att respittiden gått ut för respektive klass. Resultatet finns även publicerat på hemsidan under resultat, www.nordicsportevent.se. Protesttiden enligt SVEMO:s regler är 30 minuter efter det att resultatlistan anslagits. Det är varje deltagares ansvar att bevaka sitt resultat enligt ovanstående. Resultatlistan anslås även vid prisutdelning.
 
PRISUTDELNING
Prisutdelningen för Totalsegraren, Totaltvåan och Totaltrean för herrar och damer sker på Tofta i samband med målgången ca 15.30 efter presskonferensen i Nordic Sport & Events regi. Prisutdelning för klass 1-9, totalsegraren, totaltvåan och totaltrean sker under kvällens prisceremoni på Visby strand.. Totalvinnarna skall finnas på plats även under kvällens prisutdelning. (Detta för att allmänheten på Tofta ska få del i prisutdelning och eventet). Minnesmedalj fås i samband vid inlämning av transponder i incheckning tältet på Tofta. Pokaler hämtas ut i samband med kvällens prisceremoni. Mer information skickas ut till alla anmälda efter anmälningstidens utgång den 30 september i PM1.
 
PRISPENGAR I SAMTLIGA KLASSER
    1:an   2:an   3:an  
  Totalsegrare 10 000kr    7 500kr    5 000kr
1 Elit  2 000 kr 1 000kr  500kr
Elit, dam   2 000 kr 1 000kr  500kr
Senior 2 000kr 1 000kr  500kr
3 Junior 2 000kr 1 000kr  500kr

Alla deltagare erhålls minnesmedalj i utbyte av transponder.

 
SVENSK ENDUROKLASSIKER
Gotland Grand National som avslutar EN SVENSK KLASSIKER är den tredje deltävlingen. Stångebroslaget och Ränneslättsloppet är de övriga två tävlingarna som ingår. Minnesmedalj sändes till de förare som genomfört alla tre deltävlingars kriterier under samma år, kolla på respektive sida för de rätta kriterierna för antal körda varv. 
Deltagarna redovisas från respektive deltävling till GGN som efter tävlingen redovisar resultatlistan. För att ha genomfört klassikern krävs för GGN, tävlingsklass fyra varv och motionsklass tre varv.
Klassikermedaljerna skickas ut ca en månad efter att GGN genomförts. 
 
Medaljer delas ut enligt följande:
- Alla som deltagit i samtliga deltävlingar under samma år erhåller årets bronsfärjade medalj.
- Brons (svart medalj) för förare som klarat klassikern 5 år i rad.
- Silvermedalj för förare som klarat klassikern 10 år i rad.
- Guldmedalj för förare som klarat klassikern 15 år i rad.
- Guldkrans för förare som klarat klassikern 20 år i rad.
 
DUSCH & BASTU
Vi erbjuder alla deltagare tillgång till dusch och bastu vid kallbadhuset i Visby mitt emot Wisby Strand där prisutdelningen, buffén och festen sker. Öppettider publiceras närmare eventet.
 
ANSVAR
Allt deltagande sker på den tävlandes egen risk. (GMF), (FMCK), (NSE),(SVEMO) samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffande skador, olycksfall eller dylikt samt under resan till och från GGN beträffande väderlek eller annan force majeure.
 
FILM/FOTORÄTTIGHETER/ÖVRIG FÖRSÄLJNING
Alla rättigheter till kommersiell försäljning av videofilmer/foton från tävlingen, förbehålls Nordic Sport & Event AB. Den som vill köpa sig film och- eller fotorättigheter ombeds att kontakta GGN’s kansli för tillstånd och avtal i god tid före tävlingen. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll. All övrig försäljning inom tävlingsområdet är förbjuden utan arrangörens tillstånd. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll.
 
INSTÄLLD TÄVLING
I händelse av att tävlingen ställs in meddelas detta på www.nordicsportevent.se: s hemsida, snarast efter det att tävlingsledningen fattat beslut om inställande. Inbetalda startavgifter minus avdrag på 150 Sek för administration återbetalas.
 
ÅTERBUD
Eventuella återbud lämnas till kansliet via E-post: info( @ )nordicsportevent.se
 
SJUKVÅRD
Läkare och sjukvårdspersonal finns på tävlingsplatsen under tävlingsdagen.
 
Idrottens Ö
Idrottens Ö är ett samarbete mellan Destination Gotland och Idrottsförbundet på Gotland i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön. Vill du veta mer tveka inte att kontakta oss. 
IDROTTENS Ö VI STÖDJER MOTORSPORTEN

Välkommen önskar Nordic Sport & Event tillsammans med Gotlands Motorförening SK och FMCK Gotland!

NSE 155 GGNMÄRKE REN