Regler och villkor Classic Running

Linköping 25 augusti 2018

ARRANGÖRER
Linköpings Löparklubb i samarbete med – Nordic Sport & Event AB 556761-0489 (Nedan kallat NSE)

TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare: Vakant
Start & målchef: Vakant
Banchef: Vakant

TÄVLINGENS ART
Classic Running är ett nytt lopp i Linköping som har sin premiär 25 augusti i samband med stadsfesten i stan. Välj att springa individuellt en halvmarathon, 10 km eller 5 km. Ungdomsklassen springer även de 5 km på samma bana. Vill du inte springa ensam så kan du delta i team klassen (par) där man delar på 10 km och springer 5 km vardera.
Tävlingen kommer att sanktionerad via Svenska Friidrottsförbundet.

BANAN
Banan har start och mål ute vid SAAB arena men kommer att gå in i city för att få känna på stadens puls under stadsfestivalen.

ANMÄLNINGSAVGIFT/KLASSINDELNING
Betalas i samband med anmälan på hemsidan www.nordicsportevent.se ett bekräftande mail skickas när betalningen gjorts. Anmälan är bindande direkt efter anmälningstillfället och kan inte överlämnas till någon annan tävlande. Löpare ska fylla minst 10 år under innevarande år för att delta i ungdomsklassen 5 km och 15 år för resterande klasser.

Herr/Dam klass – Halvmaraton
495 SEK
Herr/Dam klass -10 km
395 SEK
Herr/Dam – 5 km
295 SEK
Ungdomsklass (10-14 år) – 5 km
100 SEK
Team klass – (2 x 5 km)
595 SEK
Priserna är inklusive 6 % moms då det är en idrottstävling.

VILLKOR FÖR KÖP
Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av anmälningar/biljetter/platser till evenemang. När bokning skett är du som kund bunden av ditt köp. Inga bokningar/ köp kan göras utan förskottsbetalning. Du ansvarar själv för att kontrollera om ett evenemang är inställt. Om ett evenemang ställs in bör Du kontakta oss som arrangör, som ansvarar för frågor om dennes eventuella återbetalning för anmälningar/biljetter/platser. Vid inställt evenemang återbetalas inte administrationsavgiften som är 150 kr. Betald anmälan kan inte överlåtas till annan person. Vi förbehåller oss rätten att makulera din/er anmälan, om du missbrukar våra tjänster, använder falska identitetsuppgifter, bryter mot våra köpevillkor. I dessa fall återbetalas inte någonting av inbetalt belopp.

STARTBEKRÄFTELSE
Var noga med ett ange korrekte e-postadress vid anmälan. Eftersom startbekräftelse, PM och all nödvändig information kommer att skickas ut via e-post. All information finns på hemsidan så inget PM kommer att skickas ut via vanlig post. Startnummer finns i startlistan på hemsidan efter att anmälan stängt den 22 augusti 2018 kl. 24.00. (Om du motsätter dig att få ditt namn publicerat på Internet i start och resultatlistor måste besked om detta skriftligen lämnas till kansliet, se under rubriken kansli).

STARTLISTOR
Aktuell startlista publiceras och uppdateras efterhand på www.nordicsportevent.se

ANMÄLNINGSTIDENS UTGÅNG
Anmälningstiden går ut den 22 augusti 2018 kl 24:00. Vid mån av plats kan man efteranmäla sig på tävlingsdagen fram till 1 timme innan start med tillägg på 100 kr.

DIREKTANMÄLAN
Möjlighet till direktanmälan finns i mån av plats under tävlingsdagen den 25 augusti från kl. 08:00 – 10:00, med tillägg om 100 kr.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
*Avbeställningsskydd kostar 50 kr. Hela anmälningsavgiften betalas tillbaka mot uppvisande av läkarintyg. Gäller inte för resor eller boende i samband med tävlingen.
Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med anmälningstillfället. Avbeställningsskydd 50 kr (0 % moms). Avbeställningsskyddet gäller om följande inträffar.
• Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
• Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
• Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej.

INCHECKNING
Fredag 24/8 från kl.15.00 -19:00, plats meddelas senare.
Lördag 25/8 från kl. 08:00 – 10:00 vid SAAB Arena.

STARTTIDER OCH ORDNINGSFÖLJD (preliminära)
Starttid är kl. 11:00 i samtliga klasser.

MAXTID
Maxtiden för löpning är till kl. 14:30

TIDTAGNING
Tidtagning sker med hjälp av EST:s teknik. För att mäta tiden har varje löpare en transponder som fästs runt vristen. Varje tävlande ansvarar för att transponder medförs under hela tävlingen enligt arrangörens hänvisning. Ej återlämnad transponder faktureras med 250 SEK ink. moms i efterhand av NSE.

SERVICE FÖR TÄVLANDE
Mer specificerad info kommer i PM.et som skickas ut via e-post ca 1 vecka innan tävlingen.
● Duschar, toaletter och ombytesmöjligheter finns till förfogande för de tävlande vid SAAB Arena.
● Vätskekontroller finns längs med banan.
● Vid målgång finns förfriskningar att tillgå för de tävlande.

SJUKVÅRD
Sjukvårdspersonal finns på tävlingsplatsen under tävlingsdagen.

MILJÖ
Utställda miljöplatser finns på platsen och ska användas.

RESULTATLISTANS OFFENTLIGGÖRANDE
Resultatlista anslås på tävlingsplatsen efter det att respittiden gått ut för respektive klass, samt på hemsidan. Protesttiden är 30 minuter efter det att resultatlistan anslagits. Det är varje deltagares ansvar att bevaka sitt resultat enligt ovanstående. Resultatlistan anslås även vid prisutdelning.

PRISUTDELNING
Vid inlämning av transponder får alla tävlande en medalj i utbyte mot tidchippet. Prisutdelning sker i Nordic Sport & Events regi ca. kl. 14:00 vid SAAB Arena. (preliminärt)

PRISBEDÖMNING
Den/ de deltagare i respektive klass som inom ramen för stipulerad tid, först passerar mållinjen är segrare i klassen. Samtliga löpare erhåller minnesmedalj. Prispengar utdelas till 1:an, 2:an och 3:an i halvmarathon klass för både dam och herr. Resterande klasser tilldelas medalj vid inlämning av transponder.

KLASS
Dam och herr halvmarathonklasserna
1:an – 5 000 SEK
2:an – 1 000 SEK
3:an – 500 SEK
Eventuell vinstskatt står pristagaren för.

ALL INFORMATION FINNS PÅ HEMSIDAN
● I samband med anmälan betalas anmälningsavgiften, som endast kan göras via hemsidan.
● Efter att anmälan gjorts finns ditt namn med i den aktuella startlistan som publiceras på hemsidan.
● Ett PM skickas ut till din e-postadress ca. en vecka innan tävlingen, som beskriver vart du hittar ditt startnummer och vart du hämtar ut ditt startkuvert.
● Deltagare kan följas live på hemsidan så att alla kan ha koll på vem som leder.
● Resultatlista finns direkt på hemsidan efter loppet.

ÅTERBUD
Eventuella återbud lämnas till kansliet via E-post info@nordicsportevent.se

INSTÄLLD TÄVLING
I händelse av att tävlingen ställs in meddelas detta på www.nordicsportevent.se:s hemsida, snarast efter det att tävlingsledningen fattat beslut om inställande. Inbetalda startavgifter minus avdrag på 150 kr för administration återbetalas. Det är upp till varje deltagare att själva hålla koll på om evenemanget är inställt eller flyttat.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in tävlingen vid för få deltagande.

FILM/FOTORÄTTIGHETER/ÖVRIG FÖRSÄLJNING
Alla rättigheter till kommersiell försäljning av videofilmer/foton från tävlingen, förbehålls Nordic Sport & Event AB. Den som vill köpa sig film och- eller fotorättigheter ombeds att kontakta NSE:s kansli för tillstånd och avtal i god tid före tävlingen. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll. All övrig försäljning inom tävlingsområdet är förbjuden utan arrangörens tillstånd. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll. Genom din/er anmälan ger ni NSE fullständiga rättigheter till att använda de foton och filmer som tas i loppet i marknadsföringssyfte. Du kan också få erbjudanden via den mejladress du uppger vid anmälan då vi lagrar dina personuppgifter i samband med anmälan.

DELTAGARNAS ANSVAR
Allt deltagande sker på den tävlandes egen risk. Varje deltagare är skyldig att känna till tävlingsreglerna samt att följa dessa. Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller om denna behöver annan akut hjälp eller assistans. Den/ de som bryter tävlingen är skyldig att meddela det så snart som möjligt till tävlingssekretariat. NSE samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffande skador, olycksfall eller dylikt samt under resan till och från tävling beträffande väderlek eller annan force majeure.

KONTAKT VID EVENTUELLA FRÅGOR
Adress: Nordic sport & Event, Broväg 10, 621 40 Visby
Telefontider: måndag-fredag 08.15-16.30
Telefon: 0498-69 12 00
E-post: info@nordicsportevent.se
Hemsida: www.nordicsportevent.se

Vill du ha hjälp?

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

1 + 6 = ?