Tävlingsregler Classic Running

Visby den 28 april 2018

ARRANGÖR
P18 IK i samarbete med Nordic Sport & Event AB 556761-0489 (Nedan kallat NSE).

TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare: Niklas Callenmark
Start & målchef: Jenny Sandelin
Banchef: Mats Englund
Bankontrollant: Tore Pettersson

TÄVLINGENS ART
Classic Running (NCR) är ett halvt maratonlopp. 21 098 meter bana som startar på hamnen i Visby, där också målgången kommer att vara. Välj att springa individuellt en halvmarathon, 10 km eller 5 km. Ungdomsklassen springer numera 5 km på samma bana. Vi återinför Team klass, dela på 10 km i par och spring 5 km var.
Tävlingen är sanktionerad via Svenska Friidrottsförbundet.

BANAN
Tävlingsbanan startar i Visby hamnområde och sträcker sig ut längs med den vackra strandpromenaden och Visbys ringmur. För Halvmarathon distans springs banan två varv i Visbys vackra miljöer. Se bansträckning under karta som du hittar på landningssidan för Classic Running om du scrollar ner lite.

ANMÄLNINGSAVGIFT/KLASSINDELNING
Betalas i samband med anmälan på hemsidan www.nordicsportevent.se ett bekräftande mail skickas när betalningen gjorts. Anmälan är bindande direkt efter anmälningstillfället och kan inte överlämnas till någon annan tävlande. Löpare ska fylla minst 10 år under innevarande år för att delta i ungdomsklassen 5 km och 15 år för resterande klasser.
Herr/Dam klass – Halvmaraton
495 SEK
Herr/Dam klass -10 km
395 SEK
Herr/Dam – 5 km
295 SEK
Ungdomsklass (10-14 år) – 5 km
100 SEK
Team klass – (2 x 5 km)
595 SEK
Priserna är inklusive 6 % moms då det är en idrottstävling.

BIKE & RUN
I samband med Classic Biking och Classic Running arrangeras nu en ny motionsform för den utmaningssugna. Upplägget bygger på att du cyklar först 9 mil för att sedan hoppa av cykeln och springa en halvmaraton. Personen som snabbast tar sig runt 9 mil på cykel och en halvmaraton till fots blir den bästa Nordic Bike & Run. Då Classic Biking är ett motionslopp är detta endast en utmaning och ingen tävling.
Starttid: 09:00
Pris: 495 SEK
Anmälan: Görs separat under menyn anmälan.

STARTLISTOR
Aktuell startlista publiceras och uppdateras efterhand på www.nordicsportevent.se

ANMÄLNINGSTIDENS UTGÅNG
Anmälningstiden går ut den 18 april 2018 kl 24:00. Vid mån av plats kan man efteranmäla sig på plats fram till 1 timme innan start med tillägg 100 kr.

DIREKTANMÄLAN
Möjlighet till direktanmälan finns i mån av plats under tävlingsdagen den 28 april från kl. 09:00 – 10:00. Med tillägg, 100 kr.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
*Avbeställningsskydd kostar 50 kr. Hela anmälningsavgiften betalas tillbaka mot uppvisande av läkarintyg. Gäller inte för resor eller boende i samband med tävlingen.
Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med anmälningstillfället. Avbeställningsskydd 50 kr (0 % moms). Avbeställningsskyddet gäller om följande inträffar.
• Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
• Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
• Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej.

INCHECKNING
Från kl. 09:00-11:00.

STARTTIDER OCH ORDNINGSFÖLJD
kl 09.00 Bike & Run
kl 12:00 i samtliga klasser.

MAXTID
Maxtiden för löpning är till kl. 15:30.

TIDTAGNING
Tidtagning sker med hjälp av EST:s teknik. För att mäta tiden har varje löpare en transponder som fästs runt vristen. Varje tävlande ansvarar för att transponder medförs under hela tävlingen enligt arrangörens hänvisning. Ej återlämnad transponder faktureras med 250 SEK ink. Moms i efterhand av NSE.

SERVICE FÖR TÄVLINGSDELTAGARE
Mer specificerad info kommer i PM.et som skickas ut via e-post ca 1 vecka innan tävlingen.
● Duschar, toaletter och ombytesmöjligheter finns till förfogande för de tävlande.
● Vätskekontroller finns längs med banan.
● Vid målgång finns förfriskningar att tillgå de tävlande.

SJUKVÅRD
Sjukvårdspersonal finns på tävlingsplatsen under tävlingsdagen.

MILJÖ
Utställda miljöplatser finns på platsen och ska användas.

RESULTATLISTANS OFFENTLIGGÖRANDE
Resultatlista anslås på tävlingsplatsen efter det att respittiden gått ut för respektive klass, samt på hemsidan. Protesttiden är 30 minuter efter det att resultatlistan anslagits. Det är varje deltagares ansvar att bevaka sitt resultat enligt ovanstående. Resultatlistan anslås även vid prisutdelning.

PRISUTDELNING
Vid inlämning av transponder får alla tävlande en medalj. Prisutdelning sker i Nordic Sport & Events regi ca kl. 14:30 på Wisby strand. (preliminär)

PRISBEDÖMNING
Den/ de deltagare i respektive klass som inom ramen för stipulerad tid, först passerar mållinjen är segrare i klassen. Samtliga löpare erhåller minnesmedalj. Prispengar utdelas till 1:an, 2:an och 3:an i halvmarathon klass. Resterande klasser tilldelas medalj vid inlämning av transponder.

KLASS
1:an
2:an
3:an
Herrar – Halvmaraton
5 000kr
1 000kr
500kr
Damer – Halvmaraton
5 000kr
1 000kr
500kr
Alla deltagare erhåller minnesmedalj.
Eventuell vinstskatt står pristagaren för.

ALL INFORMATION FINNS PÅ HEMSIDAN
● I samband med anmälan betalas anmälningsavgiften, som endast kan göras via hemsidan.
● Efter att anmälan gjorts finns ditt namn med i den aktuella startlistan som publiceras på hemsidan.
● Ett PM skickas ut till din e-postadress ca. en vecka innan tävlingen, som beskriver vart du hittar ditt startnummer och vart du hämtar ut ditt startkuvert.
● Deltagare kan följas live på hemsidan så att alla kan ha koll på vem som leder.
● Resultatlista finns direkt på hemsidan efter loppet.

ÅTERBUD
Eventuella återbud lämnas till kansliet via E-post info@nordicsportevent.se

INSTÄLLD TÄVLING
I händelse av att tävlingen ställs in meddelas detta på www.nordicsportevent.se: s hemsida, snarast efter det att tävlingsledningen fattat beslut om inställande. Inbetalda startavgifter minus avdrag på 150 kr för administration återbetalas. Det är upp till varje deltagare att själva hålla koll på om evenemanget är inställt eller flyttat.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in tävlingen vid för få deltagande.

VILLKOR FÖR KÖP
Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av anmälningar/biljetter/platser till evenemang. När bokning skett är du som kund bunden av ditt köp.

FILM/FOTORÄTTIGHETER/ÖVRIG FÖRSÄLJNING
Alla rättigheter till kommersiell försäljning av videofilmer/foton från tävlingen, förbehålls Nordic Sport & Event AB. Den som vill köpa sig film och- eller fotorättigheter ombeds att kontakta NSE:s kansli för tillstånd och avtal i god tid före tävlingen. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll. All övrig försäljning inom tävlingsområdet är förbjuden utan arrangörens tillstånd. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll. Genom din/er anmälan ger ni NSE fullständiga rättigheter till att använda de foton och filmer som tas i loppet i marknadsföringssyfte. Du kan också få erbjudanden via den mejladress du uppger vid anmälan då vi lagrar dina personuppgifter i samband med anmälan.

DELTAGARENS ANSVAR
Allt deltagande sker på den tävlandes egen risk. Varje deltagare är skyldig att känna till tävlingsreglerna samt att följa dessa. Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller om denna behöver annan akut hjälp eller assistans. Den/ de som bryter tävlingen är skyldig att meddela det så snart som möjligt till tävlingssekretariat. NSE samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffande skador, olycksfall eller dylikt samt under resan till och från NCR beträffande väderlek eller annan force majeure.

KONTAKT VID EVENTUELLA FRÅGOR
Adress: Broväg 10, 621 40 Visby
Besöksadress: Broväg 10
Telefontider: måndag-fredag, 08:15-17:00
Telefon: 0498-69 12 00
E-post: info@nordicsportevent.se
Hemsida: www.nordicsportevent.se

IDROTTENS Ö
Idrottens Ö stödjer Classic Running
Idrottens Ö är ett samarbete mellan Destination Gotland och Idrottsförbundet på Gotland i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.

Vill du ha hjälp?

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

0 + 1 = ?