Regler och villkor

Söker du information gällande tävlingen för Vesivehmaa Grand National så hittar du det här. Om du t.ex. undrar vilken klass du ska delta i, vilka är starttiderna, färg på nummerskyltar och regler för utrustning och din hoj. Vi utgår från Svemos reglemente och detta är tilläggsregler som justerats för just detta års Vesivehmaa Grand National. Tilläggsreglerna är uppdelade på vilka dagar respektive klasser deltar.

Regler & Villkor 11 maj 2018 gäller för:
Guldhjälm-, Ungdom-, el- och Veteranklasser.

Regler & Villkor 12 maj 2018 gäller för:
Motion- och elitklasser.