Historik om Stångebroslaget

Stångebroslaget är en svensk endurotävling som ingår i den svenska enduroklassikern. Det är en av Sveriges största endurotävlingar deltagarmässigt sett. Tävlingen arrangeras av Linköpings MS och Försvarsmaktens enduro (FME) den första helgen i juli och körs på det militära övningsfältet Prästtomta utanför Linköping.

Historik

Stångebroslaget startades 1994 på övningsfältet vid Linköpings garnison och kördes där fram till 1997. Kopplingen till det militära genom valet av namn på tävlingen instiftades av den dåvarande regementchefen vid Svea artilleriregemente, A 1, Övl Curt-Christer Bertil Gustafsson, som en referens till Slaget vid Stångebro. Folke Filbyter, som utgör grunden till logotypen för tävlingen, är från en staty av Carl Milles på Stora Torget i Linköping. Därmed blev ”Stångebroslaget” en tävling med koppling till historiken kring Linköping.

Beslut om garnisonens nedläggning fanns och nytt markområde söktes. Förhandlingar upptogs då med Försvarsmakten om att få disponera terräng på stridsskolans marker vid Prästtomta. Detta resulterade i att tävlingen flyttades från garnisonsområdet till Prästtomta (Mss Kvarn).

Allt eftersom tävlingen växte togs kontakt med arrangörer av Ränneslättsloppet samt Gotland Grand National om att instifta svensk enduroklassiker. Regel för att få räkna fullföljd klassiker är, att under samma år starta samt ha målgång i Stångebroslaget, Ränneslättsloppet samt Gotland Grand National.
2013 firade ”Slaget” 20-årsjubileum med att bjuda in alla tidigare totalvinnare till ett uppskattat mini “slag” där olika moment ingick. Vinnare var Kjetil Gundersen (Norge) som tillsammans med Ulf Orrvik, Linus Broman, Per Lifvendahl, Thomas Bengtsson, Torbjörn Bäck och Carl Sjöö bjöd på rafflande mc-körning.

Resultat

Första vandringspriset tog Ulf Orrvik, Åbågens MCK, 1998 efter tre inteckningar. 1999 skänkte stridsskolan Kvarn nytt vandringspris vilket Per Livendal har första inteckningen på. Thomas Bengtsson, ET Örebro, tog hem det andra vandringspriset. Thomas Bengtsson är den första föraren med fyra vinster, dessutom i rad. Därmed har Thomas Bengtsson också den första inteckningen på det tredje vandringspriset. 2008 tog Joakim Ljunggren hem tre inteckningar i det tredje vandringspriset. 2009 tangerade Joakim Ljunggren Thomas Bengtssons rekord som den andra föraren med fyra vinster i rad.

Vinnare i 2010-års slag var Carl Sjöö. Vinnare 2011 blev Kjetil Gundersen, Norge som även vann 2012 och tar tredje och fjärde inteckningen i det fjärde vandringspriset. Femte och sjätte inteckningen kör Johan Edlund, Karlskoga EK till sig förtjänstfullt 2013 och 2014. 2015 är åter Joakim Ljunggren med i tävlingen efter ett uppehåll på fem år. Den sjunde inteckningen är där med ”Historisk”. Joakim Ljunggren är den enda föraren som vunnit ”Slaget” fem gånger. 2016 vann återigen Joakim Ljunggren och tog då hem Stångebroslagets fjärde vandringspris och blev då även historisk genom att vinna tävlingen för sjätte gången.