Försvarsmaktsveteran

Anmäl dig?
Har du redan gjort din anmälan men inte fyllt i att du är försvarsmaktsveteran kan du enkelt logga in på ditt konto som skapades när du gjorde din anmälan för att lägga till det till din anmälan. Eller kontakta info@nordicsportevent.se så hälper vi dig att lägga till det i din anmälan.

Bestämmelser Försvarsmaktsveteranpriset.

1. Försvarsmaktens definition på veteran är den som varit anställd i FM och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen. Det innebär att personen:
a. Varit anställd (ej VPL) och avslutat sin anställning oavsett internationell insats eller inte.
b. Är anställd i FM och har gjort internationell insats anställd av FM (FN, EU, NATO, etc.).
2. Vid Stångebroslaget inkluderas även de som har nuvarande anställning i FM utan internationell insats i Försvarsmaktsveteranpriset.
3. För att delta i utlottningen av Försvarsmaktsveteranpriset ska deltagande person anmäla på internet att de är FM veteraner och styrka sin veteranstatus vid anmälan på Prästtomta med kopia på veterankort, tjänstekort, tjänstgöringsintyg, insatsdiplom eller liknande.
4. Deltagande klasser är samtliga där FM veteraner deltar.
Vid litet antal veteraner/klass kan pris delas ut inom startgrupp eller dag.

Om försvarsmaktsveteranpriset

I tider av ökad oro i världen och närområdet vill Försvarsmaktens Enduroklubb uppmärksamma och hedra de personer som ibland med fara för sitt eget liv, under hög press, i svåra situationer, under krävande förhållanden i andra länder och kulturer, gjort insatser för fred och demokrati i Sverige och världen över. Utan dessa veteraner skulle Sverige och världen vara en sämre plats att leva på.

Det finns mer än 100 000 utlandsveteraner i Sverige. Flera av dem har gjort mer än en insats. De allra flesta mår bra. Några kom aldrig hem, några har blivit allvarligt skadade och flera mår psykiskt dåligt långt efter hemkomst.

Försvarsmakten stödjer många lokala enduroklubbar med exempelvis lån av mark för tävling och träning. Utan Försvarsmakten skulle exempelvis Stångebroslaget vara mycket svårt att genomföra.
Som första ideella idrottsförening, sanktionerat av Försvarsmaktens Veteranavdelning, instiftar Försvarsmaktens Enduroklubb, Förvarsmaktsveteranpriset vid Stångebroslaget 2017.
Syftet med priset är att uppmärksamma och hedra de individer som gör och har gjort skillnad.

Försvarsmaktsveteranpriset är även ett sätt att visa tacksamhet för Försvarsmaktens stöd till endurosporten.

Försvarsmaktsveteranpriser kommer lottas ut till tävlande Försvarsmaktsveteraner under Stångebroslaget 2017.

MVH/ Försvarsmaktens Enduroklubb