Tävlingsregler Classic Biking

Visby den 28 april 2018

ARRANGÖR
– Nordic Sport & Event AB 556761-0489 (Nedan kallat NSE)
– Ringmurens Cykelklubb 843000-7817

TÄVLINGSLEDNING
Tävlingsledare: Anders Selin

TÄVLINGENS ART
Classic Biking, nedan kallat (NCB) är ett motionslopp som går längs några av Gotlands vackraste vägar. Välj att cykla 35, 90 eller 140 km. Ungdomsklass kör 35 km.

BANAN
Den korta banan 35 km går via Hejdeby/Follingbo.
Mellanbanan 90 km går medsols norr ut via Visby hamn – Bro – Hejnum – Bäl – Vallstena – Hörsne – Dalhem – Roma – Visby hamn. Långa banan 140 km är samma som 90 km banan fram till Dalhem. Därefter går den till Kräklingbo – Buttle – Hejde – Akebäck och ansluter till 90 km banan. Start/mål sker vid Kallbadhuset i Visby. Banan är inte avlyst vilket innebär att normala trafikregler gäller. Vätskedepå kommer att finnas i Vallstena och vid mål.

DELTAGARE
Tävlande ska fylla minst 15 år under 2018 för 35 och 90 km banan samt 17 år för 140 km. Ungdomsklass lägst 10 år.

UTRUSTNING
En godkänd hjälm är obligatoriskt för att delta i samtliga klasser. Cykel med tempobåge eller motsvarande liksom täckta hjulsidor är inte tillåten. Vill man delta med HPV:s, liggcykel eller liknande måste dispens sökas hos arrangören. Tandemcykel är tillåten.

ANMÄLAN/KLASSINDELNING
Anmälan sker på hemsidan där startavgiften betalas i samband med att anmälan görs. Direkt efter att en korrekt anmälan gjorts skickas ett bekräftelsemail på att anmälan blivit godkänd. Felaktig anmälan noteras inte som anmälan.

KLASSINDELNING
Motionsklass, 35 km – 295 SEK

Motionsklass, 90 km – 395 SEK

Motionsklass, 140 km – 495 SEK

Motionsklass, Bike & Run. Cykel 90 km och ett halvmaraton på samma gång – 495 SEK

Priserna är inklusive 6 % moms då det är en idrottstävling.

Ungdomsklass, 35 km – 100 SEK

BIKE & RUN
I samband med Classic Biking och Classic Running arrangeras nu en ny motionsform för den utmaningssugna. Upplägget bygger på att du cyklar först 9 mil för att sedan hoppa av cykeln och springa en halvmaraton. Personen som snabbast tar sig runt 9 mil på cykel och en halvmaraton till fots blir den bästa Bike & Run. Då Classic Biking är ett motionslopp är detta endast en utmaning och ingen tävling.
Starttid: 09:00
Pris: 495 SEK
Anmälan: Görs separat under menyn anmälan.

ANMÄLNINGSTIDENS UTGÅNG
Anmälningstiden går ut den 18 april 2018 kl. 24.00. I mån av plats går det bra med efteranmälan fram till 1 timme innan start med tillägg, 100 kr. Till deltagare som har anmält sig före anmälningstidens utgång, men som inte kommer med p.g.a. platsbrist, återbetalas anmälningsavgiften.

VILLKOR FÖR KÖP
Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av anmälningar/biljetter/platser till evenemang. När bokning skett är du som kund bunden av ditt köp. Inga bokningar/ köp kan göras utan förskottsbetalning. Du ansvarar själv för att kontrollera om ett evenemang är inställt. Om ett evenemang ställs in bör Du kontakta oss som arrangör, som ansvarar för frågor om dennes eventuella återbetalning för anmälningar/biljetter/platser. Vid inställt evenemang återbetalas inte administrationsavgiften som är 150 kr. Betald anmälan kan inte överlåtas till annan person.

Vi förbehåller oss rätten att makulera din/er anmälan, om du missbrukar våra tjänster, använder falska identitetsuppgifter, bryter mot våra köpevillkor. I dessa fall återbetalas inte någonting av inbetalt belopp.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
*Avbeställningsskydd kostar 50 kr. Hela anmälningsavgiften betalas tillbaka mot uppvisande av läkarintyg. Gäller inte för resor eller boende i samband med tävlingen. Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med anmälningstillfället. Avbeställningsskydd 50 kr (0 % moms) Avbeställningsskyddet gäller om följande inträffar:
– Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
– Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
– Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej.  Avbeställningsskydd 50 kr (0 % moms) Priserna är inklusive 6 % moms då det är en idrottstävling.

STARTNUMMER:
Startnummer tilldelas i den ordningsföljd man är anmäld. Aktuellt startnummer publiceras i startlistan på hemsidan närmare tävlingen.

STARTTIDER OCH ORDNINGSFÖLJD (preliminära)

09:00 Startar 90 km, 140 km och även 90 km Bike & Run

10:00 Startar 35 km och ungdom 35 km.

TIDTAGNING
Tidtagning sker med hjälp av EST:s teknik runt banan. För att mäta tiden har varje deltagare en transponder som fästs på fotleden. Varje tävlande ansvarar för att transponder medförs under hela tävlingen enligt arrangörens hänvisning. Ej återlämnad transponder faktureras med 250 SEK ink. Moms i efterhand av NSE.

SERVICE FÖR TÄVLINGSDELTAGARE
Mer specificerad info kommer i PM.et som skickas ut via e-post ca 1 vecka innan tävlingen.
● Duschar, toaletter och ombytes möjligheter finns på tävlingsplatsen.
● Vätskekontroll finns på 90 och 140 km banorna i Vallstena.
● Vid målgång finns förfriskningar att tillgå de tävlande.

SJUKVÅRD
Sjukvårdspersonal finns på tävlingsplatsen under tävlingsdagen.

MILJÖ
Deltagarna ska värna om miljön. Utställda miljöplatser finns på eventområdet och ska användas.

RESULTATLISTAN
Då det är ett motionslopp upprättas ingen resultatlista. Eftersom tidschip används kommer dock varje deltagares tid att redovisas på hemsidan.

PRISBEDÖMNING
Samtliga deltagare erhåller minnesmedalj när tidtagningschip återlämnas.

ALL INFORMATION FINNS PÅ HEMSIDAN.

● I samband med anmälan betalas anmälningsavgiften, som endast kan göras via hemsidan.

● Efter att anmälan gjorts finns ditt namn med i den aktuella startlistan som publiceras på hemsidan.

● PM med information om tävlingen för deltagare skickas ut via e-post när anmälan stängt.

● Deltagares placering kan följas live på hemsidan.

● Resultatlista finns publicerad direkt på hemsidan efter loppet.

ÅTERBUD
Eventuella återbud lämnas till kansliet via E-post info@nordicsportevent.se.
INSTÄLLT LOPP
I händelse av att loppet ställs in meddelas detta på www.nordicsportevent.se: s hemsida, snarast efter det att tävlingsledningen fattat beslut om inställande. Inbetalda startavgifter minus avdrag på 150 Sek för administration återbetalas. Det är upp till varje deltagare att själva hålla koll på om evenemanget är inställt eller flyttat. Vi förbehåller oss rätten att ställa in tävlingen vid för få deltagande.

FILM/FOTORÄTTIGHETER/ÖVRIG FÖRSÄLJNING
Alla rättigheter till kommersiell försäljning av videofilmer/foton från tävlingen, förbehålls Nordic Sport & Event AB. Den som vill köpa sig film och- eller fotorättigheter ombeds att kontakta NSE:s kansli för tillstånd och avtal i god tid före tävlingen. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll. All övrig försäljning inom tävlingsområdet är förbjuden utan arrangörens tillstånd. Skriftligt avtal medtages för uppvisning vid kontroll. Genom din/er anmälan ger ni NSE fullständiga rättigheter till att använda de foton och filmer som tas i loppet i marknadsföringssyfte. Du kan också få erbjudanden via den mailadress du uppger vid anmälan då vi lagrar dina personuppgifter i samband med anmälan.

DELTAGARENS ANSVAR
Allt deltagande sker på egen risk. Varje deltagare är skyldig att känna till tävlingsreglerna samt att följa dessa. Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller om denna behöver annan akut hjälp eller assistans. Den/ de som bryter loppet är skyldig att meddela det så snart som möjligt till tävlingssekretariat. NSE samt dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar för under tävlingen inträffande skador, olycksfall eller dylikt samt under resan till och från NCB beträffande väderlek eller annan force majeure.

FÖRSÄKRINGAR
Varje deltagare åker på egen risk, men en kollektiv olycksfalls- och ansvarsförsäkring tecknas av NSE via Svenska Cykelförbundet och Folksam som omfattar samtliga anmälda deltagare. För mer information kontakta Folksam Idrott, 106 60 Stockholm, telefon 0771-960 960, Fax 08-772 87 35.

Startklar
Startklar är för dig som deltar i motions- och tävlingsarrangemang och är ett komplement till licensförsäkringen.

• Du får hela anmälningsavgiften tillbaka om du blir akut sjuk eller skadad och inte kan delta.

• Olycksfallsförsäkring ingår när du deltar och under resan till och från arrangemanget.

Läs mer på Folksams hemsida »
Nordic Sport & Event AB och Ringmurens Cykelklubb förbehåller sig rätten att ändra tävlingsreglerna och bansträckning fram till tävlingsdagen.

Adress: Nordic sport & Event, Broväg 10, 621 40 Visby

Telefontider: måndag-fredag, 08:15-17:00

Telefon: 0498-69 12 00

E-post: info@nordicsportevent.se

Hemsida: www.nordicsportevent.se
IDROTTENS Ö
Idrottens Ö stödjer Classic Biking.
Idrottens Ö är ett samarbete mellan Destination Gotland och Idrottsförbundet på Gotland i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.