Inlägg av angelica thomsson

Gotland Grand National och framtiden!

Föreningarna GMF-Speedwayklubb och FMCK-Gotland samt Nordic Sport & Event AB (NSE) har nu kommit överens och nått samsyn om vägen framåt för GGN, med det bästa för tävlingen och för Gotland för ögonen. Parterna är nu överens efter att ha haft delade meningar om detaljerna kring tävlingens framtid och hur avtalet och andra mellanhavanden ska […]

ANMÄLNINGSTIDENS UTGÅNG, OBS 15 september!

ANMÄLNINGSTIDENS UTGÅNG, OBS 15 september! Anmälningstiden går ut den 15 september kl. 24.00 2017. Skulle det finnas platser kvar går det att efteranmäla sig i mån av plats fram till 48 timmar innan start med ett tillägg på 200 SEK. För att  bli seedad krävs det att anmälan kommit in tills dess.