Max antal varv

Nu går vi tillbaka till körtiden 3 timmar, vilket innebär att en del nu kan hinna ut på sitt 7:e varv igen. Tidigare hade vi begränsat till max 6 antal varv.