Nyhet! Elklass på Stångebro

Nu kommer eklassen till Stångebroslaget. Den 7 juli kan du anmäla dig till el klass där man kör 2 x 20 minuter och den sammanlagda tiden blir det totala resultatet. Välkommen till framtiden.